Check it out: sta je ontwikkelingsgericht in het leven?

  1. Ik weet hoe mijn valkuilen en problemen te maken hebben met mijn patronen.
  2. Ik kijk naar mezelf als een unieke identiteit die zich ontvouwt gedurende mijn levensloop.
  3. Ik investeer in het vervolmaken van wie ik ben als mens.
  4. Ik ben waarderend en dankbaar ten aanzien van wat er is.
  5. Zinvolheid is voor mij belangrijker dan succes en geluk.
  6. Ik koppel mijn persoonlijke ontwikkeling aan de ontwikkeling van het geheel waartoe ik behoor.
  7. Ik geniet van het ouder worden.
  8. Ik ben veerkrachtig om tegenslagen en omstandigheden te zien als kansen.
  9. Ik hou van dialoog met mensen en zoek de verschillen op.
  10. Ik organiseer mijn leven vanuit mijn waarden, identiteit en levensmissie.
Terug naar MindZet
fix