> Connect

Het vinden van je hoogste zingeving spoort samen met het ontdekken hoe je leven en werk een antwoord is op de diepe nood van de wereld.
- Frederick Beuchner

Lees hoe het allemaal begon

De uitnodiging

We geloven dat de volgende stap in de ontwikkeling van de mensheid gelegen is in de keuze om vanuit individuele authenticiteit constructief bij te dragen aan de ontwikkeling van grotere gehelen. Deep Evolvement is het idee dat iedereen wezenlijk onderdeel is van grotere ontwikkeling.

Het bewustzijn van je betrokkenheid is je doorontwikkeling als mens en als professional. Het mooie van onze tijd is dat je daarmee niet uit jezelf moet treden. Integendeel, contact houden met je diepste sensitiviteit van wat er klopt, dat is je kompas.

Deep Evolvement Theorie vertaalt een ecologisch mens- en wereldbeeld in methoden om professionals en hun cliënten bewust te maken van hun gelaagde situering. De theorie en methodiek staat ter beschikking van de professionals die hun leven en werk zinvol kaderen in een bijdrage aan een betere wereld.

Leer de betekenis kennen van 'deep'

> Unfold

AGENDA

Het meest actuele aanbod

19/04/2024
Wicked Skills Lab – ééndaagse introductie

Ga naar de pagina van HRDAcademy
16/04/2024
GRATIS online webinar Mensen in beweging brengen met humor

Ga naar de pagina van HRDAcademy
05/06/2024
Gratis online webinar Corporate Activist

Ga naar de pagina van HRDAcademy
07/10/2024
Corporate Activist – HRDA Training

Ga naar de pagina van HRDAcademy
26/08/2024
Mensen in beweging brengen met humor, wijsheid en provocatieve coachtechnieken

Ga naar de pagina van HRDAcademy

> Make it happen

Projecten

Deep Evolvement is bedoeld om het professionals makkelijker te maken hun werk af te stemmen op de ontwikkeling in grotere gehelen. Methodiek helpt om je eigen hogere doelen in je werk te concretiseren. Projecten zijn de praktijkvelden waar Deep Evolvement professionals de benadering doorontwikkelen. Projecten worden gestart en getrokken door leden van het netwerk. Je kunt bij hen terecht om kennis te maken en mee te werken aan de doorontwikkeling.

F.I.T.

FIT staat voor Functioneringsgesprekken in Teamverband. Deze methodiek vervangt het individuele functioneringsgesprek.

Earthwise Education

De trend naar meer natuur is goed als het ook de wederkerigheid insluit: wat geef je terug aan de natuur? Gelaagd en wederkerig bezig zijn in/met de natuur, wat betekent dat voor je?

Leraren in gesprek met pubers

Leraren, mentoren en leerlingbegeleiders hebben houvast nodig om ontwikkeling van de leerling te begeleiden. We gebruiken triadische gesprekskaarten.

Onze partners & cliënten

In vele organisaties zijn professionals aan de slag met het gedachtengoed.