Theorie

Voor het eerst in de geschiedenis beseffen meer en meer mensen dat ze vanuit hun individuele keuzes de grotere gehelen vorm geven. Gedaan met cynisme, eenzaamheid en onmacht. Gedaan met alleen maar presteren en een machinerie in stand houden waar je niet eens achter staat. We komen in een historische tijd waarin we gezamenlijk mooie en zinvolle gehelen creëren. We verbinden ons met elkaar, voeren dialogen, omarmen verschillen en scheppen de grotere gehelen tot een thuis.

Wholeness awareness is het bewustzijn dat je deel bent van gehelen. Deep Evolvement is je actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van gehelen.

Typisch voor ons tijdperk is de doorontwikkeling van het individualisme. Vanuit je diepste authenticiteit leven en je leven laten bepalen door wat de wereld nodig heeft. Dat is Deep Evolvement.

Een Deep Evolvement professional stroomlijnt zijn aanpak: je visie stuurt je mindset, je mindset stuurt je methodiek, je methodiek bepaalt je gedrag, je gedrag bepaalt de reactie die je krijgt.
- Rudy Vandamme

- Verken de vertaalslag voor één op één gesprekken -

Met de Deep Evolvement Mindset maak je een keuze. De koppeling van je individuele ontwikkeling aan je betrokkenheid op de ontwikkeling van gehelen, neem je als uitgangspunt in alles wat je doet en denkt. Het wordt je grondhouding. Je vertaalt het in levensstijl en methoden van werken. Voortaan engageer je je om samen met anderen de gehelen te verbouwen. Buurten, gemeenschappen, systemen en organisaties ten goede verbouwen, maken voortaan deel uit van je zingeving. Zo draag je bij aan een betere wereld.

De Deep Evolvement Professional

Professionals die het idee van Deep Evolvement in het hart dragen, hebben een leidende rol. Ze zijn de leiders en begeleiders van de samenleving. Met de Deep Evolvement denkkaders en methoden, helpen ze mensen in hun praktijk te kiezen om hun betrokkenheid bij gehelen te activeren. De Deep Evolvement Professional ziet zowel zichzelf als zijn cliënt, student of medewerker, als een onderdeel van maatschappelijke en historische bewegingen. Deze professional ziet de onderstroom van brede ontwikkelingen en investeert om deze gelaagdheid centraal te stellen in zijn werk.

Hiermee tonen ze meteen wat een 21ste-eeuwse professionele identiteit inhoudt. Ze verschansen zich niet in hun specialisme. Ze houden het niet alleen bij hun functie. Ze kaderen hun specialisme in een generieke holistische kijk. Ze zijn persoonlijk betrokken bij hun werk. Ze kiezen voor samenwerkende dialoog en bevorderen de zelfregie van hun cliënten. Ze laten hun werk bepalen door hogere doelen.

Deep Evolvement Theorie

De Deep Evolvement Theorie bestaat uit een logisch samenhangend geheel van uitgangspunten, denkmodellen en werkmethoden. De inspiratie komt vanuit een keuze voor een mens- en wereldbeeld: holarchisch, inclusief, integraal en sociaal constructionistisch. Deze denkkaders worden vertaald in een mindset en een specifieke set van methoden.

Met deze uitgangspunten besef je dat lagen met elkaar verstrengeld zijn: persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en samenlevingsontwikkeling gaan samen op. Of anders gezegd: we gaan gelaagd ontwikkelingsgericht werken. Je kunt geen grotere gehelen veranderen als je ook niet mensen individueel verandert. En individuele ontwikkeling is altijd ook de ontwikkeling van het geheel, anders leidt het tot navelstaren. Het ene voedt het andere. De Deep Evolvement Theorie is gebaseerd op de hypothese dat gelaagde, parallelle ontwikkelingsprocessen meer kans maken op zinvolle en duurzame verandering.

De toepassing in praktijken van onderwijs, management, veranderingswerk en hulpverlening levert evidentie op dat gelaagd ontwikkelingsgericht bezig zijn, erg inspirerend en motiverend werkt. De Deep Evolvement Theorie onderzoekt deze samenhang en het effect dat het heeft op ontwikkelingen in praktische toepassingen.

HET HOGER DOEL VAN DIT ALLES

Met de Deep Evolvement Theorie willen we professionals inspireren om een zinvolle leidende rol op te nemen in de samenleving. We kunnen als grote maatschappelijke groep een kanteling teweeg brengen in hoe alle burgers constructief meewerken aan een betere wereld. Met een praktisch bruikbare methodiek zetten we je op weg om een verschil te maken. Ons doel is zo een rimpeleffect op gang te brengen en meer professionals te engageren in dit grotere verhaal van mens en planeet.

Join the movement

Deep Evolvement PITCH

Ontwikkelingsmethodiek

Centraal in de Deep Evolvement Theorie is de vertaling van de mindset in denkmodellen, methoden en praktische toepassingen. Met ontwikkelingsmethodiek kun je de gelaagdheid in je werk makkelijker binnenbrengen. Ze helpen je vakdeskundigheid te koppelen aan bredere ontwikkelingen. Je werkt Gelaagd Ontwikkelingsgericht.

De methoden zijn vooral bedoeld voor dienstverlenende professionele beroepen zoals docenten, leidinggevenden, coaches, hulpverleners, advocaten, artsen, adviseurs, sociaal werk, enzovoort.

Denkmodellen en methoden zijn intellectueel beschermd onder Benelux merknummer 1016483. Gelieve bij elke gebruik aan bronvermelding te doen als volgt:
© Naammodel. Vandamme

 • Deep Evolvement basis vaardigheden: ook genoemd wicked skills voor de 21ste eeuw.
 • Deep Evolvement patroontaal: patronen en fractalen voor versnelde bewustwording.
 • Deep Evolvement Vorkmodel: voor het structureren van voortgang bij individuen, groepen en organisaties.
 • Deep Evolvement Ontwikkelformule: concretiseren van de mindset in een set vragen.
 • Deep Evolvement dialoog: triadisch dialogiseren als basispatroon van emergent en gelaagd cocreëren.
 • Deep Evolvement cirkel: de Ontwikkelcirkel om stapsgewijs en gelaagd met groepen te werken.
 • Deep Evolvement canvas: het transitiecanvas voor het structureren van systeemtransities.
 • Deep Evolvement onderwijsmodel: meerstemmig en gelaagd lesgeven.
 • Deep Evolvement leiderschap: meerstemmig en dialogisch leiderschap.
 • Deep Evolvement onderzoek: gelaagd participatief actieonderzoek.
 • Deep Evolvement intervisie: intervisie koppelen aan kenniscreatie en gelaagde ontwikkeling
Training Center: de vertaling in methodiek
Projecten: de vertaling in praktijken
fix