Projecten

Burgerschap

Koosje en Peter brengen natuur, het fysieke, het sociale en het geestelijke samen op deze bijzonder plek. Puurzaam. Gelaagd bezig zijn met je plek als burger in een gemeente, hoe gaat dat?

Earthwise Education

De trend naar meer natuur is goed als het ook de wederkerigheid insluit: wat geef je terug aan de natuur? Gelaagd en wederkerig bezig zijn in/met de natuur, wat betekent dat voor je?

Suriname

Je zou denken dat het management in Suriname gemoedelijker is. Bryan Walker vertelt er meer over.

F.I.T.

FIT staat voor Functioneringsgesprekken in Teamverband. Deze methodiek vervangt het individuele functioneringsgesprek.

Conflict als ontwikkelingskans

Conflicten zijn geen probleem, maar een fase in een ontwikkeling. Daarom is het zo belangrijk om een conflict in dat groter perspectief te bekijken. Wat is de betekenis ervan?

Ontwikkelingsgerichte HR

Het mag misschien wel lijken dat HR en P&O vanzelf aan ontwikkeling doen van individuen, groepen én organisatie. Maar de HR is meestal de dienstmaagd van de heer.

Leraren in gesprek met leerlingen

Leraren, mentoren en leerlingbegeleiders hebben houvast nodig om ontwikkeling van de leerling te begeleiden. We gebruiken triadische gesprekskaarten.

Social work

In een complexe samenleving worden sociaal werkers uitgedaagd om door te ontwikkelen. De gelaagdheid maakt de kern uit van hun professionele identiteit.

Onderwijs in ontwikkeling

Scholen concretiseert hoe een samenleving het leren wil organiseren.

Hoe het begon

In de wijze waarop we samenwerken oefenen we ons in de benadering. We zijn zelf een praktijkveld. Be the change you want to see. En leerrijk is het...

fix