Check it out: werk je gelaagd ontwikkelingsgericht in één op één gesprekken?

  1. Ik zorg ervoor dat ik niet tegenover maar schuin naast de cliënt zit, zodanig dat we samen kunnen kijken naar het onderwerp.
  2. Ik laat mijn eigen onderzoeksinteresse meespelen in mijn werk.
  3. Ik stel vragen die het bewustzijn van de cliënt verleggen naar factoren waar hij nog geen rekening mee heeft gehouden.
  4. Ik bouw een double bind op met de cliënt zodanig dat er een ruimte ontstaat waarin de cliënt vanuit vrije wil acties kan ondernemen.
  5. Ik kan patronen detecteren in hoe de cliënt bezig is met zijn voortgang.
  6. Ik verleg de aandacht van probleemoplossend werk naar doelgerichte actie.
  7. Ik benoem in welk groter geheel ik me samen met de cliënt bevind.
  8. Ik heb verschillende methoden ter beschikking om identiteitsontwikkeling vorm te geven.
  9. Ik heb methoden ter beschikking om de cliënt te helpen zien hoe zijn uitdaging gekoppeld is aan zijn plek in zijn groter geheel.
  10. Ik denk en werk in een educatief ontwikkelingsgericht kader.

Dit is een verkorte lijst. Je vindt de volledige lijst in: Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen. Het Vorkmodel als leidraad. Gent: Coachingbooks.net p. 361-369, bijlage 3.

Terug naar Vorktraining
fix