Module 3: Een ontwikkelcirkel leren faciliteren

Bekwamer worden in het faciliteren van groepsgesprekken

Is het je ook al opgevallen dat we nu, in de 21ste eeuw, andere spelregels hanteren als we samenwerken? In vergelijking met decennia geleden, gaat het voor velen niet langer meer over opgaan in een groepsgeest, de top bereiken en concurreren. Het samenwerkend individu is kritischer en beoordeelt zijn engagement: levert de samenwerking voor mij plezier en arbeidsvreugde op?

Bovendien willen mensen participeren in groepen en initiatieven die zinvol zijn. Zingeving wordt een criterium van beoordeling. Individuen geven zich ten volle als ze zich kunnen vereenzelvigen met het hoger doel van de samenwerking. Dat hoger doel is vaak een verschil dat ze willen maken ten gunste van meer menselijkheid, rechtvaardig management en organisaties die kiezen voor het goede. Idealen mogen er weer zijn. Dat willen mensen in groepen terugvinden.

Of het nu gaat om burgerinitiatieven, start-ups of teams binnen organisaties, er is geen gebrek aan goede wil om samen te werken. Het is dan ook merkwaardig dat we nog zo gegrepen worden door rationeel zittend vergaderen; een overvolle agenda, pushen naar besluiten en acties. Op de werkvloer is groepsdynamica troef en men doet laagdunkend over 'in een cirkel gaan zitten' en een 'rondje maken'. Nochtans zijn nu de methoden ter beschikking om aan fundamentele behoeften tegemoet te komen.

Check it out

Ga na je of je gelaagd ontwikkelingsgericht bezig bent als je vergadert

"Ik dacht dat vriendelijk zijn de sleutel was om met een groep te werken, maar na de training besef ik dat het gelegen is in leiderschap pakken over de stappen in het proces".
- Hans

Doel en werkwijze

Een groepsgesprek faciliteren in het kader van Deep Evolvement impliceert dat je meesterschap hebt om ook individuen te coachen. iedereen komt aan de beurt en je taak als facilitator is om elke deelnemer te helpen zichzelf authentiek uit te drukken. Een ontwikkelcirkel leiden is de gelaagdheid toepassen: naast ieders individuele ontwikkeling, ga je methodisch groepsontwikkeling in beeld brengen. Je legt ook de brug met andere groepen en de zinvolle bijdrage die een groep doet aan de ontwikkeling van het groter geheel.

In deze training volgen we het Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad.

We verwachten dat je dit leest, de vraagstelling bestudeert, graag oefent en bereid bent om zelf ook deelnemer te zijn.

Bestel Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van teams. De Ontwikkelcirkel als leidraad

Wat levert het op?

Na deze training in het faciliteren van ontwikkelcirkels durf je met een groep in een cirkel gaan zitten. Je weet hoe je de leiding behoudt over het groepsgesprek. De stappen helpen je om een ingewikkeld proces van exploratie en besluitvorming tot een goed einde te brengen. Je leert faciliteren op verschillende lagen tegelijk. Eén thema wordt als uitgangspunt genomen. Vervolgens ga je op verschillende lagen ontwikkeling stimuleren: individuele ontwikkelingen, groepsidentiteit, besluitvorming en de plek van de groep in het geheel.

  • Je hebt als teamcoach een methodiek om teamontwikkeling te faciliteren.
  • Je optimaliseert vergaderingen in betrokkenheid.
  • Je verrijkt workshops met ontwikkeling van deelnemers.
  • Je bouwt Intervisies uit tot plekken van kenniscreatie en participatie.
  • Je helpt associaties, netwerken en besturen richting te bepalen.
  • Je helpt een groep om haar eigen identiteit en toekomst vorm te geven.
  • Je hebt een ceremonie ter beschikking om met pijn en rouw te werken.
  • Je leert als leraar thematische groepsgesprekken houden.

Programma

Deze training wordt op maat gemaakt

Onderdelen:
Dagdeel 1: van binnenuit ervaren hoe de ontwikkelcirkel werkt (demonstratie van een ontwikkelcirkel tot en met stap 4)
Dagdeel 2: zelf aan de slag gaan om te faciliteren (driloefeningen op het faciliteren in stap 3)
Dagdeel 3: methoden om een groep te helpen haar eigen patronen en ontwikkeling in beeld te brengen.
Dagdeel 4: zelf aan de slag gaan met het faciliteren in kenniscreatie, besluitvorming en concretisering in projecten.
Dagdeel 5: toepassing in diverse beroepsrollen (leidinggevenden, leraren, workshopbegeleiders, intervisie, enz.)
Dagdeel 6: toepassingen van ontwikkelcirkels als methodiek van teamontwikkeling in organisaties.

Het Vorkmodel voor groepen

Terug naar Training Center
fix