Introductie tot Corporate Activist

Programma

Doel: je inspireren met denkkaders, methoden, best practices, tips & tricks zodat je voortaan op een andere manier bezig bent met veranderingen in organisaties en systemen.

Sessie 1: Negen perspectieven op veranderkunde om je Corporate Activist mindset te voeden
De 21-eeuwse veranderkunde in organisaties is multidisciplinair. Denkkaders uit verschillende disciplines zijn allemaal puzzelstukken om met trajecten aan de slag te gaan. In deze sessie overlopen we alle perspectieven en formuleren de principes van aanpak die er aan gekoppeld zijn. Je wordt uitgenodigd om je eigen set van leidende principes te formuleren.

Dinsdag 6 september, van 9u tot 12u

Sessie 2: Het transitiecanvas
Het transitiecavas is een overzichtsmodel dat helpt om trajecten te ontwerpen en om lopende veranderingen te 'lezen' en te beoordelen. Het canvas is ontworpen door Vandamme en toont een aanpak gebaseerd op theorie, onderzoek en ervaring. Met het transitiecanvas op zak heb je een tool dat je vergezelt in je change aanpak. We zullen aan de hand van het transitiecanvas een supervisie doen van cases. Die case mag je zelf aanbrengen. De kracht van het model is dat je leert zien hoe je te werk kunt gaan om meer succes te hebben met je verandering.

Dinsdag 13 september, van 9u tot 12u

Sessie 3: Het persoonlijkheidsprofiel van de Corporate Activist
Ideeën en methoden van aanpak kunnen nog zo mooi klinken, ze hebben geen effect als je eigen performantie niet op punt staat. Corporate Activist is een persoonlijkheidsprofiel én een competentieprofiel. De sessie bestaat er in om dat profiel als referentiepunt te nemen en zo bij je zelf na te gaan waar je ontwikkeling zit.

Dinsdag 20 september, van 9u tot 12u

Vorm:

  • Online via Zoom
  • Inspiraties, demonstraties, plenum dialogen, break-outrooms en oefeningen.
  • We werken met google jamboard om informaties online bij te houden.
  • Maximum 12 deelnemers.
  • Leermateriaal: digitaal aangeleverd in pdf.

Docent-trainer: Rudy Vandamme

Prijs: € 475 geven.

Heb je nog vragen, dan kun je rechtstreeks mailen naar Rudy Vandamme:
rudyvandamme@deepevolvement.com

Ga naar onze inschrijvings- en betaalpagina 'Coachingbooks.net'
fix