Achterflap
Dit boek is geschreven voor iedereen die geconfronteerd wordt met taaie vraagstukken en de lastige veranderbaarheid van mensen en systemen. Het fundamentele vertrekpunt om een bekwaam en bevlogen veranderkundige te worden, ben jij. Je wordt activist vanuit persoonlijk leiderschap. Je zet je eigen zingeving voorop en je leert floreren op de Plek der Moeite. De corporate activist leert en vormt zichzelf in het ambacht. Succesvol veranderen vraagt bovendien om integratie van verschillende wetenschappelijke en praktische perspectieven.

Pleidooi
Dit boek verlaat het platgetreden pad dat taaie verandervraagstukken in organisaties via maakbare projecten kunnen geregeld worden. Anderzijds is er ook geen enkele reden om bij de pakken te blijven zitten. Om bij te dragen aan fundamentele veranderingen ben je zelf aan zet. Je bent iemand die het verschil durft maken en anderen kan inspireren om je daarin te volgen. Wat het uitdagend maakt, is dat alle betrokkenen oude zekerheden moeten losgelaten. Het is een transitie en transformatie van gangbare praktijken. De verandering vraagt een lastige doortocht door een fase van niet-weten, experimenteren en geleidelijk laten ontstaan van iets nieuws. Maar ook dat proces kun je begrijpen, ontwerpen en begeleiden. Daarvoor ontleent Vandamme inzichten uit de logica van succesvolle maatschappelijke bewegingen, evenals het transitiedenken. Dit boek geeft handvaten voor de fundamentele transities in en van organisaties.

Het boek zal te koop zijn vanaf 22 maart.
Als je geïnteresseerd bent om te horen hoe dit alles in de praktijk werkt: welkom op de studiedag/boeklancering, georganiseerd door HRDAcademy:

Bestel het boek

Testimonials

Kees Klomp: “Wow. Wow. Wow. Ik heb je boek doorlopen. Wat een geweldig boek wordt dit zeg!!! Activisme-kennis en -kunde zijn essentieel in deze periode van systeemverandering. De Corporate Activist van Rudy Vandamme geeft een theoretisch stevig onderbouwde- en tegelijkertijd zeer praktische handleiding. Dit fenomenale boek is zonder enige twijfel Vandamme’s magnus opus!”— Kees Klomp (www.thriveinstitute.nl)

Jan Rotmans: “Rudy Vandamme heeft met dit boek mijn transitiedenken vertaald naar veranderkunde binnen organisaties en heeft dat wat mij betreft op geslaagde wijze gedaan, wat heeft bijgedragen aan een in potentie impactvol boek.” — Jan Rotmans (www.drift.eur.nl)

Judith Kars: Dit is een heel praktisch en ondersteunend boek voor ieder die wel eens worstelt met de systeemwereld en of de transitie die we willen maken met elkaar. Heb het boek meerdere mensen aanbevolen en zoals je weet heb ik het canvas al toegepast. — Judith Kars (www.ingewonetaal.nl)

Ann Sterckx: “Vandamme zorgt met zijn visie op organisatieontwikkeling dat je terug vertrouwen krijgt dat change in organisaties écht mogelijk is. Hiervoor keert Vandamme jezelf en de organisatie binnenste buiten. Je leert dat activisme geen vies woord is maar je hoop en kracht geeft om de broodnodige transitie van organisaties in beweging te brengen. Met zijn gelaagde benadering weet je hoe je kan bijdragen tot het herstel van de existentiële, diepere dimensie van arbeid en de herinnering van onze ecologische gesitueerdheid op onze planeet.” — Ann Sterckx (www.earthwise.education)

Maarten van Rixtel: “In het boek corporate activist zijn de deelnemers aan de verandering geen passieve mensen die afhankelijk zijn van organisatie en systemen. Nee, ze zijn de basis waarop we gaan veranderen. De professional gaat begrijpen dat veranderkundige vaardigheden gewoon onderdeel zijn van het professionele kader.” — Maarten van Rixtel, bestuurder zorgorganisatie Sensire.

Simon Henk : "Rudy schrijft zoals hij is. Bevlogen, erudiet en richtinggevend. Dit boek is geen neutrale weergave van de vele boeken die hij las en dat aan de lezers teruggeeft. Nee, hij heeft de corporate activist lief en wil ze behoeden voor te voorkomen onheil en ze helpen bij hun zelfgekozen opgaven. Dit boek is opnieuw een prachtige bijdrage aan professionals die de wereld (willen) verbeteren."— Simon Henk, teamleider Sport Gemeente Emmen en Mbo Docent Sport en Bewegen DC

Boek De Corporate Activist

Situering in het oeuvre Deep Evolvement

Dit boek is deel 5 in de deep evolvement serie. Deep evolvement is een observeerbare stroming in de grote maatschappelijke oceaan van krachten, gebeurtenissen en ontwikkelingen. We zijn ons meer en meer bewust van onze betrokkenheid bij alle gebeurtenissen in de wereld. Vanuit die verbinding willen velen constructief bijdragen. Ik zie het als mijn taak om die stroming zichtbaar te maken, te versterken en vooral de veranderende rol van professionals daarin te situeren. Professionals zijn namelijk een vergeten groep als het gaat over wie een rol kunnen spelen in de grote uitdagingen van deze tijd. Ze zijn een hefboom voor maatschappelijke transitie, naast de overheid, bedrijven en burgers.

Inhoudsopgave

Het eerste hoofdstuk, De doorontwikkeling van Vermaak & de Caluwé, is een essay dat een inhoudelijk pleidooi voort. Ik wil aan de hand van het gekende model van Vermaak & de Caluwé laten zien dat er meer te bedenken is dan een veranderstrategie. Het werk van de veranderprofessional gaat ook over jouw zingeving en hoe we gezamenlijk aan het evolueren zijn in hoe we het liefst willen en moeten veranderen, gegeven de steeds complexe vraagstukken. Het blijft waar dat je manier van aanpak afhangt van het onderwerp en de situatie. Maar het is ook waar dat er een ontwikkeling is in de voorkeur die velen hebben in hoe ze willen veranderen. Denken in termen van opties is een ideale tussenstap om vervolgens de vraag te stellen: welke ontwikkeling zien we in hoe we veranderingen willen vormgeven? De ontwikkeling, richting groen en wit, weg van blauw en rood, gaat samen met een wijzigende opvatting hoe we organisaties zien. Ik kijk in dit eerste essay dus ontwikkelingsgericht naar onze voorkeur voor veranderstrategieën.

Het tweede hoofdstuk, Jouw ontwikkeling als veranderkundig bekwame professional, geef je denkkaders en methoden hoe je zelf aan de slag kunt gaan met je eigen ontwikkeling. De opvatting over veranderkunde in dit boek gaat er van uit dat alles begint bij jezelf. Jij bent het instrument van succesvolle beïnvloeding. Je aanpak ligt in het verlengde van je persoon. In dit hoofdstuk verzamel ik alle bouwstenen die je nodig hebt om meesterschap als veranderkundige te bekomen. Ik help graag idealisten, verandermanagers en begeleidingskundigen om vanuit hun zeer persoonlijke beweegredenen veranderkundig bekwaam te worden. Om meesterschap te verwerven als veranderprofessional moet je je eigen ontwikkeling zien als stijlontwikkeling. In stijlontwikkeling komen verschillende bouwstenen van veranderkundige bekwaamheid samen: denkkaders, ervaring, wat de context van je vraagt en ook wat je zelf in je werk wil zien terugkomen.

In het derde hoofdstuk, Negen perspectieven op veranderen, overloop ik negen bestaande stromingen en denkkaders die allemaal aspecten van veranderingen in organisaties doen zien. In dit hoofdstuk beschrijf ik de kern van elke benadering. Je zult merken dat ik zelf reflecteer en argumenteer om dit of dat toe te voegen of iets anders minder te doen. Dit hoofdstuk is dus gaan platte technische of wetenschappelijke bespreking van alle werken. Ik neem mijn eigen bril als uitgangspunt en cureer voor jou een verzameling inzichten waarin je jezelf kunt situeren.

In het vierde hoofdstuk, Het transitiecanvas, overloop ik op basis van een visuele voorstelling de opeenvolgende activiteiten die je kunt doen in een veranderingsproces als het gaat over een taai vraagstuk. Dan is er namelijk een transitie nodig naar een nieuwe ordening. Ik onderscheid vijftien rubrieken van acties. In dat canvas zul je merken dat de gelaagdheid van de aanpak meespeelt: je schakelt tussen jezelf, mensen meekrijgen en de systemen in beweging krijgen. Daarnaast speelt ook het basisprincipe mee dat je fundamenteel kijkt naar patronen en paradigma’s die je in beweging brengt. Tenslotte is het model geen stappenplan om uit te rol. Het is een reflectiemodel om na te gaan hoe je bezig bent en wat je nog meer of anders kunt doen.

In het vijfde hoofdstuk, De meest voorkomende valkuilen in veranderingswerk, bespreek ik 15 valkuilen die uit mijn supervisiepraktijk voorkomen. Als je luistert naar tientallen mensen die met veranderingen bezig zijn, dan merk ik, vanuit mijn perspectieven rond veranderkunde, een aantal valkuilen. Meestal zijn mensen onwetend dat hun gedrag mede bijdraagt aan het minder vlot lopen van een verandering.

Het zesde hoofdstuk, De doorontwikkeling van een mislukt huwelijk, is een uitsmijter voor diegenen die durven omdenken. De versnelde verander- en innovatielust die we nu overal zien, leidt namelijk tot systeemmoeheid. En die moeheid zal eraan bijdragen dat we het droombeeld opgeven dat een organisatie twee menselijke kwaliteiten kan verenigen. We hebben de laatste pakweg zeventig jaar geprobeerd om de mens en het leven een volwaardige plek te geven binnen een rationeel bedachte organisatievorm. Dat historische huwelijk lijkt maar niet te slagen. Die scheiding is nu wenselijk. Het is onderdeel van een transitieproces. Met andere woorden, afscheid nemen van de poging om organisaties menselijk te maken, is een bijdrage aan de transitie naar andere paradigma’s voor organisatie en management. Ik schets twee vormen: de gerobotiseerde productie waar geen mens in te bespeuren valt en de ecogemeenschappen waar management wordt gedaan met de principes van het leven. In die nieuwe paradigma’s is het bewegen en veranderen zelf veranderd.

fix