Respect !

Intellectuele creatievelingen zijn nog minder dan kunstenaars beschermd tegen diefstal. Jaren passioneel werk gaat in de ontwikkeling van een benadering met zijn concepten, denkmodellen, methoden, checklists en draaiboeken. Als het materiaal door anderen commercieel ingezet wordt, doet het pijn om te zien dat de auteur er financieel niet in erkend of soms zelfs niet in vermeld wordt.

We willen ook niet liever dat veel mensen het materiaal verder verspreiden en ten goede gebruiken. Dus, graag samenwerken en overleggen.

Merkbescherming
De door Rudy Vandamme ontwikkelde methodiek en benadering is beschermd onder geregisteerde Beneluxmerk nummer 1016483. De termen Ontwikkelingsgerichte Benadering™, Ontwikkelingsgericht Coachen™, Ontwikkelingsgerichte Organisatieontwikkeling™, Vorkmodel™, Ontwikkelcirkel™, FIT™, Ontwikkelformule™, draakoefening™, triadische dialoog™, Transitiecanvas™, Merging Minds™, Wicked Skills Lab™, Purpose Navigator™, Deep Evolvement™ en hiervan afgeleide termen (doch niet exhaustief) zijn door Rudy Vandamme bedacht en behoren onlosmakelijk tot de ontwikkelde methodieken en modellen die mee beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten.

Copyright
De namen, concepten, denkkaders en methoden zijn bovendien copyright beschermd door de aanwezigheid in boeken. Deep Evolvement is aangesloten bij de auteursrechtenorganisatie Lira. Deze kijkt toe hoe het materiaal verspreid wordt.

De copyright (copyleft) valt onder creative commons. De 3 indicatoren betekenen:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de auteur instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • NietCommercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • GeenAfgeleideWerken — Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

Vermeld je een benadering of methodiek uit een boek, doet dan bronvermelding als volgt: ©het Vorkmodel van Rudy Vandamme, ©de Ontwikkelcirkel van Rudy Vandamme, ©de triadische dialoog volgens Vandamme, ©het transitiecanvas van Vandamme, ©de ontwikkelformule van Rudy Vandamme, enz. Je hoeft dat in een tekst niet telkens te doen. Doe het in het begin, bij elk nieuw hoofdstuk of onder een afbeelding. Ook in trainingen, presentaties of op sociale media: doe niet alsof jij de bedenker ervan bent.

Hoofdstukken uit boeken
Wil je een hoofdstuk uit een boek aanbieden aan je studenten, neem dan contact op met de uitgeverij Coachingbooks. Er wordt dan op aanvraag een pdf gemaakt van het hoofdstuk en je betaalt a ratio een bedrag in verhouding met de totale boekenprijs maal het aantal studenten.

NPOW
In een vorige fase van bedrijfsvoering, tussen 2016 en 2022, werden een aantal professionals gemachtigd om met de methodiek te werken. Dit zie je aan het logo 'NPOW - Netwerk Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken'. Het logo kun je op hun website terugvinden. Zie je dus dit kleurmerk op iemand zijn website, dan weet je dat je goed zit wat toepassing van de benadering betreft.

Terug naar licentie overzicht
fix