Organisatie

Als vertegenwoordiger van een organisatie kies je ervoor om de Deep Evolvement benadering te omarmen. Je laat de benadering aansluiten bij een wenselijke organisatieontwikkeling. Vaak gaat het over een cultuuromslag, bijvoorbeeld evolueren naar meer intern ondernemerschap, meer menselijkheid, gelijkwaardigheid, eigenaarschap, enz. Het kan ook aansluiten bij het willen toekomst bestendig maken van de organisatie en professional. De visie en de methodiek worden op die manier gekopeld aan organisatiedoelen.

Het materiaal wordt in allerlei toepassingen verwerkt zoals onboarding programma's, gelaagde leiderschapstijl, dialogische rekrutering, interne coaching van medewerkers, visie op professionele identiteit, methodiek van samenwerking, de F.I.T. methodiek voor zelfsturende teams, gelaagde intervisie, systeemtransitie, enz.

Wat we je offreren:

  • Laat je ondersteunen in diverse toepassingen.
  • Blijf op de hoogte van doorontwikkeling.
  • Gebruik eigen logo en huisstijl in combinatie met ons logo.
  • Word onderdeel van een ecosysteem van Deep Evolvement organisaties.
  • Participeer in nieuwe toepassingen.


Kostprijs:
De jaarlijkse licentievergoeding is afhankelijk van de grootte van je organisatie (het aantal medewerkers). We volgen hierin de adviezen van de Kamer van Koophandel, alsmede de merkenrechtvergoeding en het modellenrecht.

Laat je interesse blijken zodat we een kontract kunnen opzetten.
connect@deepevolvement.com

fix