Module 2: Vorktraining

bekwamer worden in één op één gesprekken

Ben je coach, leraar, hulpverlener of leidinggevende, dan zijn één op één gesprekken je voertuig om anderen te helpen en samen te werken. Meestal oefen je in luisteren en vragen stellen. Deep Evolvement gaat verder. Om te beginnen gaat het niet louter over problemen oplossen, doelen bereiken of een agenda afwerken. Ontwikkelingsgericht is samen op weg gaan en de dialoog zijn werk laten doen. De Deep Evolvement professional kiest bovendien resoluut om op verschillende sporen tegelijk voortgang te boeken. Naast concrete uitdagingen, gaat het over reflectie op waarden, overtuigingen en identiteit. Elk gesprek is ook een kans om het waartoe centraal te stellen in alles wat we doen. Hoe talenten bijdragen tot een zingevend hoger doel, wordt meegenomen in elk gesprek.

Het Vorkmodel is een concretisering van gelaagd met ontwikkeling bezig zijn. Voor de beginner is het een handige methodiek om voortgang te structureren. Een Deep Evolvement coach bijvoorbeeld gebruikt het Vorkmodel om de coachee te helpen zijn ontwikkeling in kaart te brengen. Het helpt de coach de leiding te nemen over het gesprek. Dat alles gebeurt echter steeds in een dialoog. De leraar, leidinggevende of coach speelt zelf ook mee. Je zet verschil in waardoor het gesprek een zone van naaste ontwikkeling wordt.

Met de toepassing van het Vorkmodel worden gesprekken rijk en verdiepend, zonder dan men problematiseert, therapeutiseert of adviseert.

Check it out

Ga met deze checklist na hoe ver je staat met gelaagd ontwikkelingsgerichte één op één gesprekken

"Het Vorkmodel doet eigenlijk wat ik intuïtief al deed: uitbreiden naar diepere dimensies en daarna terugkeren naar het concrete."
- Benjamin

Doel en werkwijze

De Vorktraining staat open voor mensen die reeds een stevige training hebben gekregen in basiscommunicatievaardigheden. We verwachten dat je kunt empathisch verbinding maken, luisteren, vragen stellen, herhalen en samenvatten. Deze training bouwt daar op verder. We voegen het triadisch dialogiseren toe waardoor je in een model werkt van samenwerking en co-creatie. Je gaat zelf meespelen. Het belangrijkste onderdeel is dat we je leren systematisch voortgang boeken in gesprekken. Je leert het viersporig Vorkmodel gebruiken. Alle sporen worden methodisch behandeld. De Vorktraining is een erg technische training. We zetten je vaardigheid op scherp om in begeleidingsgesprekken leiderschap te nemen.

In deze training volgen we het Handboek Ontwikkelingsgericht Coachen van invididuen. Het Vorkmodel als leidraad.
We verwachten dat je dit leest, de vraagstelling bestudeert, graag oefent en bereid bent om zelf ook cliënt te zijn.

Bestel Handboek Ontwikkelingsgericht coachen. Het Vorkmodel als leidraad

Wat levert het op?

Na deze training heb je het Vorkmodel onder de knie. Je structureert je eigen of andermans ontwikkeling met vier sporen van voortgang. Thema's als identiteit, levenskeuzes en zingeving kun je voortaan methodisch concreet hanteren. Met het Vorkmodel en het triadisch dialogiseren heb je een methodiek om één op één gesprekken te leiden. Je kunt handig en snel duiden op welk punt er voortgang te gebeuren valt.

Opgelet: dit is geen coachopleiding. Het is een training om het Vorkmodel te leren gebruiken in een triadische dialoog. We gaan er van uit dat je elders de kaders van de beroepsrol al geleerd hebt of zult leren.

  • Ontwikkelingsgesprekken leren voeren.
  • In gelijk welk één op één gesprekken leer je het gesprek leiden.
  • In gelijk welk één op één gesprek leer je ook jezelf inbrengen zodat er een wederzijdsheid ontstaat.
  • Je hebt een basis voor peer-coaching.
  • Je kunt functioneringsgesprekken met medewerkers rijker maken.
  • Leerlinggesprekken worden authentieker en door het Vorkmodel mee te geven, leren ze zelfsturing..
  • Als hulpverlener leer je de zelfsturing van de cliënt bevorderen.
  • Je stelt je eigen ontwikkelingsvork op scherp waardoor je keuzes en prioriteiten leert bepalen.
  • Mensen die meer kinesthetisch zijn, kunnen het Vorkmodel en dus hun eigen ontwikkeling, voelen en lopen.

Programma

Onderdelen:
1: Uitgangspunten, setting, kaderen, aanmelding en triadisch dialogiseren.
2: Voortgang structureren op het projectspoor.
3: identiteitsontwikkeling: de ander helpen zichzelf te leren kennen (waarden, overtuigingen, rollen, levensverhaal, ontwikkelingsthema).
4: Identiteitsontwikkeling: de ander helpen sterker, zelfzeker en coherent te worden (innerlijke dynamiek, delen integreren, healing van het verleden).
5: Zingevingsontwikkeling: de relatie met het groter geheel als basis voor zingeving.
6: zelfsturingsontwikkeling: patronen van zelfsturing in kaart brengen en de ander helpen bekwamer te worden in zelfsturing.
7. Aan de slag in de praktijk.

Volg dit programma fysiek bij het Ontwikkelingsinstituut

Het Vorkmodel voor individuen

Organiseer deze training voor jouw doelgroep en huur ons in

Je goedkoopste investering

Het Handboek is geschreven als handig boek. Je vindt er alles in over één op één coach gesprekken met het Vorkmodel. Het boek wordt voorgeschreven door docenten in diverse HBO-opleidingen.

Het is je goedkoopste investering, ten minste als je aan de studie geraakt.

Bestel
Terug naar Training Center
fix