Train de teacher

Ontwikkelingsgericht en gelaagd aan de slag met studenten en deelnemers

Leraren, docenten en trainers zijn hybride professionals. Enerzijds hebben ze een grote liefde voor een bepaald vakgebied, de leerinhoud. Anderzijds wordt hun aandacht voortdurend getrokken naar het proces van de deelnemer die de leerinhoud wil of moet eigen maken. Goede trainers verstaan daarom de kunst om zowel de leerinhoud over te brengen als de student te begeleiden. Ontwikkelingsgericht opleiden is dit tweede element ernstig nemen. Je sluit aan bij de ontwikkeling van de deelnemer als persoon, als mens in een complexe wereld. Dat wil zeggen: naast uitleggen en zenden, ga je coachend aan de slag gaan.

Deep Evolvement oftewel gelaagd ontwikkelingsgericht opleiden, gaat verder. Het voegt het idee van Deep Evolvement toe. Je tilt je werk op. Je bent, terwijl je educatief werkt met mensen, bezig met iets groters en breder. Je inspireert deelnemers om ook dieper te gaan zien. Ze participeren in kenniscreatie en in het bouwen van een wereld van de toekomst.

Het gelaagd ontwikkelingsgericht opleiden is een toevoeging, geen vervanging.

Check it out

Ga met deze checklist na of je gelaagd ontwikkelingsgericht opleidt

I am not a teacher, but an awakener.
- Robert Frost

Doel en werkwijze

We veronderstellen dat je al beslagen bent in didactiek en elementaire vaardigheden als trainer. Je hebt ook een elementaire basis in het coachen van individuen en voor groepen staan is je niet vreemd. Waar het hier over gaat is een opbouw. We trainen op een aantal competenties die je leren om gelaagd ontwikkelingsgericht te trainen. De nadruk in deze training ligt op oefenen, oefenen en nog eens oefenen. De kerncompetenties gaan we bovendien drillen. Dit waarborgt dat je op het einde van de training de essentie in de vingers hebt.

Wat levert het op?

Met deze training beloven we dat je jouw positieve intentie om iets te betekenen in het leven van anderen op een veel hoger niveau tilt. Door het kader van Deep Evolvement in je onderwijs te plaatsen, wordt het effectiever en veel zinvoller. Je koppelt leerinhouden aan de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Onderwijs is voortaan gemeenschapsvormend. Je creëert gezamenlijkheid in de ontwikkeling van elk, met de leerinhoud als gedeeld domein. Door bovendien gelaagd te werken in je communicatie en accelerated learning technieken te gebruiken, demonstreer je een onderwijs van de 21e-eeuw. Breinvriendelijk, plezant en vooral veel zingevender voor deelnemers én jezelf.

De leerinhoud van wat je brengt, maakt niet uit in deze training. Uiteraard zijn we blij als je je specialiseert in de leerinhouden van Deep Evolvement zelf.

  • Je kunt voortaan soepel wisselen tussen de rollen 'zenden', coachen, samen onderzoeken, klasmanagement, ontwerpen, enz.
  • Je verwerft een state van flow als je met groepen werkt.
  • Als business trainer leer je leerinhouden koppelen aan organisatieontwikkeling.
  • Als presentator kom je los van je slides; het wordt een feestje.
  • Je leert als workshopsleider hybride werken met je deelnemers, coachend, educatief, collaboratief en inspirerend.
  • Voortaan ga je bepaalde ontmoetingen veel vlugger zien in het kader van educatie en bewustwording.
  • Je leert werken met de onbewuste lichamelijke en metaforische laag in leerprocessen.
  • Voortaan is elke onderwijssituatie een manier om zelf ook verder te leren, te ontwikkelen en te genieten.

Een U-opstelling en Milton-taalpatronen helpen de verbinding

Programma

Dag 1: Verbinden, inspireren en evoceren in plaats van 'zenden' (technieken uit accelerated learning, double bind, Milton taalpatronen, framing, metaforen, Q4 NLP leercyclus).

Dag 2: Het gelaagd ontwikkelingsgericht ontwerpen van leerinhouden, leerprocessen en leerresultaten (gelaagdheid in leertrajecten, gelaagdheid in de leerinhoud, gelaagdheid in het programma en de interactieprocessen).

Dag 3: Triadisch werken in de leercontext en soepel wisselen van rollen (speaking circle, meerstemmige identiteit, reageren op vragen, feedback en zelfonthulling inzetten voor het opzetten van een zone van naaste ontwikkeling, fysieke en online podium ankers, de groep inclusief maken).

Dag 4: Gezamenlijke kenniscreatie en je eigen Vork als gelaagd ontwikkelingsgerichte opleider (collectief modelleren, participatie in kennisontwikkeling, embodiment van waar je voor staat, je eigen ontwikkelingstraject).

Na deze sessies kun je vlieguren beginnen maken. We kunnen als groep samen afspreken hoe we elkaar verder kunnen ondersteunen, try outs doen en daar feedback op krijgen.

Deze training wordt op maat gemaakt.

fix