Ontwikkelgesprekken met kinderen

In vergelijking met het secundair onderwijs, is er in het basisonderwijs al veel meer aandacht voor de identiteitsontwikkeling van het kind. Juffen en meesters hebben veel liefde voor het kind. Het basisonderwijs is daarom een mooie plek waar diepmenselijke gesprekken gevoerd worden met kinderen en tussen kinderen. De juf en de meester is er in die leeftijdsgroep, ook een rolmodel. Hoe leef je? Kom je met de fiets naar school? Straal je levensvreugde uit? Wat vertel je over jezelf aan de kinderen? Hoe reageer je op 'moeilijke' leerlingen? Op welke manier is de klas een minimaatschappij en hoe maak je daar een oefenterrein van?

Ondertussen zijn er heel wat basisscholen die hun benadering 'ontwikkelingsgericht' noemen. Maar wat verstaan ze er onder? Is het meer dan didactisch inbedden van het leren in de ontwikkeling van het kind? Gaat het over persoonsvorming? Hebben docenten en leerlingen in deze scholen gelijkwaardigheidsgesprekken met leerlingen? Is de docent meerstemmig en kan hij naast 'zenden' ook coachen? Hoe geïndividualiseerd is de aandacht?

Leerkracht-, kind- en jongerencoach Wendy Overbeek noemt zichzelf een pedagogische activist. Ze heeft er haar speerpunt van gemaakt om docenten te helpen mooie ontwikkelingsgerichte gesprekken de klas in te brengen. In de lijn van Gert Biesta mag er volgens haar meer aandacht zijn voor persoonsvorming en socialisatie. Welk waardevolle plekje neem jij in in jouw groter geheel?

Gelaagd ontwikkelingsgericht bezig zijn (Deep Evolvement) gaat dus wel net een stapje verder.

Educating the mind without educating the heart is no education at all.
- Aristoteles

Neem rechtstreeks contact met Wendy Overbeek voor meer uitleg, documentatie en samenwerking:
wendy@overbeekbegeleiding.nl

Meer over Wendy's aanpak vind je op haar website
En in het secundair onderwijs? Leer de gesprekskaarten kennen
fix