Hoe het begon

Deep Evolvement is ontstaan in de schoot van de coachwereld. Toen in 2003 Vandamme's Handboek ontwikkelingsgericht coachen uitkwam, was het meteen raak. Er was een grote interesse om niet alleen te coachen op gedrag en prestaties maar op een diepere laag: de totale persoon met zijn identiteit en levensloop. In 2008 werd het Vorkmodel gefinaliseerd als denkmodel voor gelaagd ontwikkelingsgericht coachen. Voortaan moest er noodzakelijk een vierde spoor toegevoegd worden: je bent deel van een groter geheel en dat geheel is deel van je identiteit. Van het Handboek zijn ondertussen meer dan 30.000 exemplaren verkocht.

In 2014 verscheen de toepassing voor het gelaagd ontwikkelingsgericht werken met groepen. Dat resulteerde in een nieuwe longseller waarin de ontwikkelcirkelmethodiek centraal staat. De laatste jaren is Vandamme bezig met organisatieontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en zingeving. Ook daar gelaagd bezig zijn, betekent alle ontwikkelingslagen meenemen in veranderingsprocessen.

Ondertussen groeiden heel wat afgestudeerden in hun eigen profiel. De benadering landde goed in hogescholen. Faculteiten social work, personeelsbeleid, lerarenopleidingen, supervisie, begeleidingskunde omarmden het gelaagde denken en de methodiek. Vooral dat laatste is broodnodig om zo iets abstract als een wereldmodel handen en voeten te geven in het professioneel werk. Naast de hogescholen waren in die jaren ook veel zelfstandige coaches, consultants en trainers die gebruikt maakten van de methodiek. Een aantal werden ambassadeur van de benadering en de kerngroep zijn mensen die elkaar al langer dan tien jaar volgen.

Laat eens van je horen...

If you want to go fast, go alone. if you want to go far, go together.
- Afrikaans gezegde

Het is pas zo recent als januari 2016 dat een groep afgestudeerde ontwikkelingsgerichte coaches zich met Vandamme verenigden om de benadering verder in de wereld te zetten. Maandelijkse bijeenkomsten van leren, ontwikkelen en ondernemen leidde tot een netwerk en een website: www.ontwikkelingsgericht.org. We leerden in die jaren elkaar kennen en werden een mooi netwerk van professionals die zich graag laten inspireren op het gelaagd wereldmodel. In alle ontmoetingen en bijeenkomsten werd zo goed mogelijk geleefd volgens de principes van de benadering zelf. We werkten vanuit een Ontwikkelingsgerichte mindset en pasten telkens de ontwikkelcirkel toe als explorerende en besluitvormende vergaderwijze.

Anno 2019 was er een sterk aangevoelde nood om een krachtige rebranding te doen. De term 'ontwikkelingsgericht' werd te vaag bevonden en de term 'gelaagd' onduidelijk. Er was nood aan een totempaal dat helder en inspirerend weergeeft waar het om te doen is. Uit deze rebranding oefening kwam deze website met zijn huisstijl en visuele taal.

Meer dan ooit landt de benadering op vele plaatsen tegelijk. Vandaar dat nu de projecten centraal staan waarin professionals aan de slag gaan om de methodiek toe te passen. Zo draagt de benadering bij aan een beweging om professionele identiteit te herzien door gelaagdheid en ontwikkelingsgerichtheid toe te voegen.

Voor de volgende jaren worden ondernemers en trainers gezocht om het werk van Vandamme over te nemen.

Wil je meer weten over het reilen en zeilen van ons netwerk, stuur een mailtje, laat je kennen en we brengen je in contact met iemand waarvan we denken dat het je zal plezier doen.

Terug naar jezelf: waar ben je op zoek naar?
fix