Leraren in gesprek met leerlingen

Wat hebben Boeddha en een baby gemeen? Inderdaad, ze lachen hun buikje rond. Dat is de perfecte sfeer voor een goed gesprek...

In scholen begint het zo: een schooldirectie wil dat leraren zich anders gaan verhouden met leerlingen. Niet als expert, vooraan in de klas. Maar naast expert, ook mens, luisteraar, inspirator, mentor, tutor en coach.

Sommige leraren zijn er als vanzelf goed in: spreken met leerlingen. De leerling blijft hangen na de les. Ze hebben een praatje. Of de leraar neemt zelf het initiatief om een leerling persoonlijk aan te spreken. Niet met het wijsvingertje omhoog, maar als mens, bezorgd, nieuwsgierig.

Nu denk je: niets makkelijker dan een training ‘communicatie’ of ‘coaching’ geven aan leraren. Dan heb je even niet bedacht dat de beroepsrol van vele leraren gebouwd is om patronen die stevig in het zadel blijven zitten. Ze voelen zich onzeker als ze hun identiteit niet langer kunnen bouwen op een derde poot van de driehoek ‘de leerinhoud’.

De nieuwe competentie moet ingebed geraken in het zelfverstaan. Spreken met leerlingen wordt een essentieel onderdeel van lerarenidentiteit. De training zal pas slagen als het de lagen meeneemt: wie wil je zijn als leraar? Hoe is je idee over leraarschap gekoppeld aan de ontwikkeling van het onderwijs? Hoe sluit het aan bij onze tijdsgeest? Je merkt het: gelaagd ontwikkelingsgericht aan de slag gaan in de training.
Leraren begeven zich op bodemloos terrein als ze hun leerinhoud niet meer centraal kunnen stellen.

Als we nu eens leraren methodiek aanreiken die ze als derde poot kunnen inzetten in een gesprek. Speciaal daarvoor zijn er gesprekskaarten ontworpen die een leraar op tafel kan leggen om er samen naar te kijken. We noemen ze triadische gesprekskaarten. Ze zijn bedoeld om het gesprek over het leren en ontwikkelen van leerlingen te faciliteren.

En zo helpen de methodische kaarten om het driepotig gesprekskrukje dat steeds professionele identiteit structureert, anders in te vullen.

We pasten het met succes toe in diverse scholen. De gesprekskaarten zijn als set in de maak, bestemd voor het middelbaar onderwijs 12-18 jaar.

Educating the mind without educating the heart is no education at all.
- Aristoteles

fix