Leraren in gesprek met pubers

Een goed gesprek gebeurt in een ontspannen sfeer.

Je bent als docent niet alleen expert, vooraan in de klas. Je bent ook mens, luisteraar, inspirator en coach. Lerarenidentiteit wordt meerstemmig. Je gaat nadenken wat je via je onderwijs wil meegeven met leerlingen. Je laat je drijven door een hoger doel en visie op burgerschap. In de klas bouw je een samenleving van de toekomst.

Spreken met leerlingen wordt een essentieel onderdeel van lerarenidentiteit. Je begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling als mens. Sommige leraren zijn er als vanzelf goed in. De leerling blijft hangen na de les. Ze hebben een praatje. Of de leraar neemt zelf het initiatief om een leerling persoonlijk aan te spreken. Niet met het wijsvingertje omhoog, maar als mens, bezorgd, nieuwsgierig en ondersteunend op ontwikkeling.

Docenten voelen zich onzeker als ze hun identiteit niet langer kunnen bouwen op de leerinhoud. Er is training nodig om het goed gesprek te leren voeren. Daarom helpen we leraren graag door methodiek aan te reiken. Methodiek dat ingebed is in hun eigen ontwikkeling als leraar.

Speciaal voor het onderwijs vertalen we het Vorkmodel spelenderwijs. Er zijn ook gesprekskaarten ontworpen die een leraar op tafel kan leggen om er samen naar te kijken. We noemen ze triadische gesprekskaarten. Ze zijn bedoeld om het gesprek over het leren en ontwikkelen van leerlingen te faciliteren. De gesprekskaarten zullen als set binnen enkele maanden koopbaar zijn.

Later meer hier over. Wil je de voortgang volgen? Stuur een mailtje.

Education is not a preparation for life; education is life itself
- John Dewey

Terug naar overzicht projecten
fix