Onderwijs in ontwikkeling

De gelaagde ontwikkelingsgerichte manier van kijken en werken is een krachtige manier om scholen in te ondersteunen in hun ontwikkeling. Scholen worden bepaald door wijzigende waarden bij ouders, door een overheid die het anders ziet en door leerlingen die wat anders nodig hebben.

Er komen nieuwe vormen van leer-ondersteuning die minder gebaseerd zijn op een gebouw en op een lineair top down curriculum. Er komen online vormen, ondersteuning van thuisonderwijs, leerkrachten en leerlingen die samen een leef-leergroep oprichten, nieuwe didactiek aansluiten bij praktijken, samen leren en onderzoeken.

De algehele ontwikkeling van een school zit bij alle partijen. Met de Ontwikkelingsgerichte manier van kijken, leren wij graag alle partijen om SAMEN TE ONTWIKKELEN. De vraagstukken zijn zo complex geworden dat de vaardigheid om samen de dialoog te voeren en samen experimenten te doen, de enige houvast zijn.

Wij als coaches en facilitatoren dragen geen inhoudelijke oplossingen aan. We kennen wel de manier om samen op weg te gaan.

Education is not a preparation for life; education is life itself.
- John Dewey

fix