Ontwikkelingsgerichte HR

De human resources afdeling (P&O in Nederland) is vaak het kleine broertje van het de directie en de C-suite. Ze zijn dienaren van de business. Vaak lopen ze achter allerlei uitdagingen aan waardoor hun taak gereduceerd wordt tot brandjes blussen en projecten uitvoeren. De zaak draaiende proberen te houden, zo lijkt het soms. Een proactieve aanpak en vertrekken vanuit een eigen missie als HR is vaak bedolven onder projecten.

Nochtans zou de HR een grote rol kunnen spelen in organisatieontwikkeling. Naar aanleiding van werkdruk en ziekteverzuim in de zorg (regio Haarlem) schreef organisatiesocioloog Cafer Yigit samen met Rudy Vandamme een Kompas van goed werkgeverschap. Daarin concretiseren we de Ontwikkelingsgerichte HR als volgt:

A. Bewustzijn rond het belang van de balans tussen systeemwereld en leefwereld.
Het begint bij de constatering dat de balans tussen systeem- en leefwereld verstoord is. Dit thema bij alle betrokken partijen in bewustzijn brengen en agenderen op MT en bestuursvergaderingen, is een eerste belangrijke stap.

B. Aanpak voor complexe vraagstukken.
De traditionele werkwijze met een stuurgroep, klankbordgroep, werkgroep en een lineaire insteek (analyse, blauwdruk, stappenplan) is niet toereikend. De oplossing is een proces van ontwikkeling van alle partijen die de gemeenschappelijke zorg rond HR vraagstukken ter harte nemen.

C. Kiezen voor een ontwikkelingsgerichte mindset.
Traditiegetrouw kiezen organisaties voor een probleemgerichte aanpak waarbij veel aandacht gaat naar het oplossen van problemen. "Het verzuim moet minder", zo klinkt het. Daartegenover staat de ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij het versterken van energiebronnen en het opgang brengen van positieve dynamiek in organisaties centraal staan. Beide manieren van aanpak zijn nodig en afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van organisaties. Daarom gaat de voorkeur naar een én-én aanpak. De ontwikkelingsgerichte aanpak is echter een noodzakelijke toevoeging om te komen tot duurzame oplossingen: vitale medewerkers in vitale organisaties.

"De systeemwereld is te dominant geworden".
- Cafer Yigit

Functioneren onze organisaties als een kanaal, als een meanderende rivier of iets er tussen?

Kompas

In deze position paper presenteren we een aantal denkkmodellen en principes van Ontwikkelingsgerichte HR. Deze zijn niet alleen een keuze gebaseerd op visie en wie je kunt zijn als HR. Het is ook een antwoord op complexe problemen zoals werkdruk en ziekteverzuim.

download het kompas
Terug naar overzicht projecten
fix