F.I.T.

Zoek je een alternatief voor de traditionele functioneringsgesprekken tussen leidinggevende en medewerker?

Houd functioneringsgesprekken en ontwikkelgesprekken in teamverband! Medewerkers hebben per slot van rekening onderling goed zicht op elkaar, hoe ze functioneren en waarin ze kunnen ontwikkelen.

FIT staat voor: Functioneringsgesprekken In Teamverband.

Met de gespreksmethodiek FIT maak je als teamcoach, HR-professional of leidinggevende het ontwikkelgesprek stapsgewijs onderdeel van het teamproces. Je combineert doeltreffend de individuele ontwikkeling én teamontwikkeling! Hiermee geef je een boost aan teamontwikkeling.

Er is een methodiek en implementatie strategie ontwikkeld door Valentijn Spit en Rudy Vandamme. De methodiek is een verbijzondering van de Ontwikkelcirkelmethodiek. Je vindt er ook het principe in terug van de gelaagdheid: collega’s werken met elkaar aan elkaar persoonlijke ontwikkeling, professioneel functioneren en ook aan teamidentiteit. Gekaderd in een horizontalisering van het management is het bovendien een bijdrage aan organisatieontwikkeling. De FIT geeft dus een boost op vele lagen tegelijk.

However badly systems are designed, humans make them work anyway.
- Fransisco Varela

Valentijn organiseert vanuit Auctus (www.auctus.nl) masterclasses en stelt zich ter beschikking van organisaties die met de FIT aan de slag willen.

Er is ook een werkboek verschenen dat gebruikt wordt tijdens de trainingen.

Contacteer Valentijn: info@auctus.nl
info@auctus.nl

www.auctus.nl
Terug naar overzicht projecten
fix