Earthwise Education

De natuur behoort tot ons grootste geheel. We leven in een periode dat er een stijgend bewustzijn is dat de mens deel is van de aarde. Planetair bewustzijn (of aarde-bewustzijn) is een belangrijke hefboom in de ontwikkelingen op wereldschaal.

Het lijkt alsof dit groter geheel buiten onszelf staat. We objectiveren en exploiteren. De vervreemding van de natuur is een bron van veel lijden, zowel voor de mens als alle andere levende wezens.

Het Ontwikkelingsgerichte denkkader gaat steeds voor gelaagdheid: we zijn deel van alle gehelen. De mens is natuur. Zelfzorg, zorg voor de andere en zorg voor de aarde gaan samen.

Natuurcoaching is meer dan het gebruik van de natuur voor persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld de natuur als metafoor gebruiken is een vorm van consumeren). Het doel van natuurcoaching is volgens Ann Sterckx de vervreemding op te heffen en de coachee terug te verbinden met de natuur die hij zelf is en de natuur waarin hij genesteld is. Het herstel van natuurverbinding levert heel wat op voor persoonlijke ontwikkeling.

Ann promoveert aan de Universiteit Antwerpen op de relatie tussen natuurverbinding, zelfzorg en de professionele praktijk.

www.earthwise.education

Eco-Tuner: een opleiding in toegepaste ecopsychologie

Nature is not a place to visit. It is home.
- Gary Snyder

www.earthwise.education

Ann Sterckx heeft met Earthwise.education (earthwise.education) natuurverbinding centraal gesteld in haar opleiding voor EcoTuner. Daarin worden heel wat stromingen en wetenschappelijke bevindingen geïntegreerd in de uitdaging om zelf te groeien in je natuurverbinding. Dit vormt de basis voor je professionele toepassingen.

Terug naar projecten
fix