W.1. Al je menselijke vermogens gebruiken

Je kunt beginnen met eerlijke zelfbezinning. Hoe zit het met de ontwikkeling van je verschillende vermogens? Wat is overontwikkeld? Wat onderontwikkeld? Wat ben je bereid om eens extra aandacht te geven? Is het je verleden en de integratie van ervaringen? Je lichaam meer tot iets eigens maken? Je cognitieve vermogens trainen? Emoties als verontwaardiging en liefde durven tonen? Is je rechterhersenhelft los gemasseerd zodat je associatief, creatief kunt denken? Kun je lichtjes in trance gaan zodat je ruimte geeft aan je hersenen? Heb je inzicht in hoe je hormonen je bepalen?

Doorloop eens de verschillende neuropsychologische vermogens in de syllabus en ga na of je ze herkent. Heb je er voorbeelden van uit je leven?

De belangrijkste uitdaging is echter te begrijpen hoe psychologie gebaseerd is op het neurologisch en biologisch functioneren van de mens. Er is in de laatste twintig jaar veel ontdekt over de samenhang van alle vermogens. Deze inzichten kun je gebruiken om anderen te inspireren om ook te kijken hoe ze hun vermogens laten samenwerken...onder zelfsturing? In het filmpje hieronder geef ik wat observaties uit de praktijk. Er is verder heel veel materiaal waarvan ik niet dadelijk vind dat er iets uitspringt dat je moet bekijken of moet lezen, behalve de Vlaamse humor van Arnout. Ga zelf op zoek en deel goeie zaken op Padlet.

Zoeken op termen?

Intuïtie, onderbuik intelligentie, polyvagale theorie, attachement theorie
Cogntive bias
Cognitief structureren
Associatief fantaseren, trance, hypnose, alfa state
Mentale vermogen, sociaal panorama, VAKOG (NLP)
Spiegenneuronen
Emotionele intelligentie
Interne dialoog
Improviseren als vaardigheid
Auteurs: Daniel Kahneman, Ian McGilchrist

Kiezen voor een holistisch mensbeeld is geen kwestie van zweven. Er is harde wetenschappelijke evidentie dat je gezonder, gelukkiger en succesvoller bent als je je vermogens op de juiste manier gebruikt.
- R.V.

KIjken? Lezen?

Getekende uitleg. Algemene inzichten

Iain McGilchrist over the divided brain

Getekende uitleg. Gabor Maté over trauma en belang van attachement

Docu. Algemene inzichten in neurowetenschappen

Commencement speech. Shut down your evolutionary primal urgencies

Andrew Huberman: Hack your brain (vanaf 26min)

Andrew Huberman: Hack your brain

Grappig. Voorbeeld van cognitief structureren (Vlaamse humor van Arnout)

Pina bausch, leren vallen en vertrouwen

TED talk. De rol van niets doen

Docu. Het belang van slaap voor de hersenen: in vijf niveaus uitgelegd

Lezing London Business School. De verslaving aan email en tips voor managers

McGilchrist, I. (2018). Ways of attending: How our divided brain constructs the world. London: Routledge.
Goldberg, E. (2005). De wijsheid paradox. Hoe het verstand groeit terwijl je hersenen ouder worden. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
Kahneman, D. (2011). Thinking fast and slow. (Vertaling: Ons feilbare denken). London: Pinguin.
Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Amsterdam: Bert Bakker.
Brown, B. (2013). De kracht van kwetsbaarheid. Heb de moed om niet perfect te willen zijn. Amsterdam: Bruna.
Robbins, A. (1988). Je ongekende vermogens. De nieuwe denktechniek: Neuro Linguïstische Programmering. Katwijk aan Zee: Servire. (Vertaling van: The Unlimited Power).
Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. London: Bantam Books.
Schön, D. (1991). The reflective practitioner: How professionals think in action. NY: Routledge.
Erickson, M. (1994). Mijn stem gaat met je mee. Amsterdam: Karnak.
Grinder, J, & Bandler, R. (1989). In trance-formatie, Neuro Linguïstisch Programmeren en hypnose. Katwijk aan Zee: Servire. (een vertaling van: Trance-formation; Neuro Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis)

Mijn inzichten

Dat de mens een wonderlijk samenspel is van vermogens die je al of niet kunt ontwikkelen.
Dat je je basisgevoel van veiligheid en zelfvertrouwen kunt versterken via diepe ademhaling en lichaamshouding.
Dat het inzetten van je associatieve brein voor creativiteit een kwestie van oefenen is.
Dat een emotie en de betekenis ervan nauw samenhangt in je beleving en je de emotie niet voor waar moet aannemen.
Dat geconcentreerd werken (rechterhersenhelft) best afgewisseld wordt met staren in de verte, dagdromen of fysieke activiteit (linkerhersenhelft) zodat je hersenen de ruimte krijgt die ze nodig heeft.
Dat kijken naar groen, contact met aarde, ruiken en met je handen werken, je immuniteit aanzienlijk verhoogt.
Dat het voor jezelf formuleren en visualiseren van een intentie aanzienlijk bijdraagt tot de realisatie van wat je wil.
Dat je hersenen geen informatieverwerkende computer zijn, maar een patroonherkennende leermachine.
Dat zelfsturing een neocorticale activiteit is met als uitdaging de gelaagdheid van het neurologisch functioneren te managen.
Dat hoe ouder je wordt hoe meer je vanzelf expert wordt omdat je een beroep kunt doen op herkenning en uitoefenen van patronen.
Dat cognitieve beoordelingsfouten (systeem1 van Daniel Kahneman) eigen zijn aan hoe de hersenen te veel steunen op aangeleerde automatismen.
Dat je hersenen processen doen die vooruitloopt op je bewustzijn ervan. Je zit minder aan het stuur dan je denkt.
Dat je gedrag bepaald wordt door een cocktail van hormonale primitievere reactiepatronen (vlucht, vecht en bevriesreacties) als je er geen oefening in zelfsturing van gemaakt hebt.

Naar overzicht
fix