W.10. Geïnspireerd en bevlogen zijn als professional

Waar sta je voor? Wat is je stokpaardje? Welk verschil wil je steeds opnieuw maken?

Finaal, na de reis langsheen wicked skills, kom je terug bij jezelf. We eindigen niet met nog meer of beter dienstbaar, maar met veel dieper voor jezelf weten waar het je om te doen is. Je aanvankelijke ideeën zijn gerijpt en leiden tot een stijl van werken binnen een zingevend kader. Het verband tussen het goede doen en je eigen ontwikkeling toont de parallelle voortgang die zo eigen is aan het wereldbeeld van deep evolvement. Het is niet door navelstaren, maar de tocht langsheen de woestijn en de brandhaarden van de wereld, dat je weet wat je te doen staat: met wie je bent, met je talenten, met je waarden, de ontwikkeling van het groter geheel mee vorm geven.

Omdat je je positioneert, heb je impact. Je bent actor in het systeem.

Je eigen persoonlijkheid is je grootste troef. Je gaat dan vanzelf andere inspireren met hoe je dingen aanpakt en wat je zegt. Om te kunnen inspireren heb je overcapaciteit nodig. Je hebt je inspiratiebronnen te beschikking, je hebt ze verlichamelijkt. Je hebt taal ter beschikking, je kent benaderingen, auteurs, rolmodellen en je kunt voorbeelden geven uit je eigen leven.

Misschien heb je voor jezelf je positionering nog verder scherp te stellen. Verzamel je inspiratiebronnen, onderzoek de deugden en waarden.

Om je te inspireren heb ik twee bijdragen die echt de moeite waard zijn: het onderzoek van Fred Kiel over de deugdzaamheid van leidinggevenden. De conclusies van het onderzoek zijn glashelder. We weten dat. En toch wordt er zo weinig ingezet op de deugdzaamheid van onze leiders. En een tweede is de film van Rod Serling Patterns die je zo op youtube kunt bekijken. De titel is merkwaardig, want ja, wat zijn de patronen die we in 1954 zien in organisaties en 70 jaar later nog steeds zien? Of zijn er toch verschillen? Ik kies de film hier vooral voor de ethiek van het zakendoen. Het toont in de meesterlijke plot perfect wat het grote dilemma is waar elke leidinggevende en met extrapolatie, elke professional, voor staat.

De wereld op je schouders dragen, dat is voor de martelaar. Wat je als professional kunt doen is je te positioneren in je beïnvloedingscirkel, dat is al heel wat.
- R.V.

Lezen? Kijken? Luisteren?

Docu. Fred Kiel over de rol van karakter van CEO’s in bedrijfsresultaten

De film ‘Patterns’ (1954) van Rod Serling

Alain de Botton over je emotie management

TED talk. Over schoonheid

TED talk. De rol van je kledij

Blog. Tips voor het pitchen van een idee

Anderson, C. (2016). De TED methode. Amsterdam: Maven

Berg, J. M., Dutton, J. E., & Wrzesniewski, A. (2013). Job crafting and meaningful work. In: Dik, B., Byrne, Z. & Steger, M. (Eds.), Purpose and meaning in the workplace. Washington, DC: American Psychologheical Association.

Sanderse, W. & Kole, J. (2018). Karakter. Deugden voor professionals. ISVW uitgeverij.

Inzichten

Professionals die via reflectie en studie zich verbinden met inspiratiebronnen, springen er met kop en schouder bovenuit.
Aan de kledij kun je vandaag de dag zien dat we allemaal veel gemoedelijker met elkaar omgaan; je bent meer jezelf op het werk.
Je kunt je loopbaan op twee manieren zien: je verzamelt impliciete kennis (tacit knowledge) doorheen alle praktijksituaties of je maakt van je professionele identiteit een persoonlijke merk.
Veel professionals kunnen wel zeggen wat ze doen, maar niet verwoorden wat de inspiratiebronnen, principes en waarden zijn van waaruit ze werken.
De pitch 'waar sta je voor?' toont soms bedroevend oppervlakkige verwoordingen.
We staan nog maar aan het begin van een tijd waarin organisaties bereid zijn de waarden van de medewerkers te integreren met de waarden van de organisatie.

Naar overzicht
fix