W.3. Je professionele identiteit meerstemmig invullen

De essentie van deze wicked skill ligt in het besef dat je op verschillende momenten en situaties, verschillende rollen inneemt. Ben je bewust dat je op een bepaald moment wisselt van rol? Dat is allicht makkelijk als je verandert van context, gaan werken bijvoorbeeld, of naar een familiefeest gaan. Dat principes beginnen toepassen binnen één context, dat is de crux. Daarvoor is het nodig dat je bewuster bent dat een bepaalde rol bestaat uit een set vaardigheden, waarden en overtuigingen. Hoe beter je de verscheidenheid kunt articuleren, hoe sterker je als professional uit de hoek kunt komen. Je beroepsrol invullen met slechts één rol en één set gedragingen, dat is niet meer van deze tijd.

Vaak worden rollen serieel verworven via verschillende opleidingen of banen die je gedaan hebt. Je kunt ook de oefening doen om met het model van de logische niveaus rollen in concretiseren in onderliggende niveaus, vervolgens deze te verankeren in lichaamshouding, stemgebruik, gedragsrepertorium, enz.

Fundamenteler denkwerk is te doen door na te gaan over er niet een persoonlijk archetype is dat doorsijpelt in je vele rollen. Je doet misschien in de meeste rollen steeds hetzelfde. Surf eens op archetypen van Jung of van de Tarot kaarten. Misschien ben je steeds de koning aan het spelen, de minnaar, de nar, de magier...Eenmaal dat gevonden, heb je in je kern een beeld dat stabiliteit geeft doorheen alle rollen en bezigheden. Misschien heeft dat ook wel een antwoord op de fundamentele vraag: 'wanneer ben je authentiek bezig?' - alhoewel het idee van rollen hier nooit moet begrepen worden als acteren. Het gaat over rol-identiteiten. Daarom noemt Hubert Hermans het liever Ik-posities. Ik heb zijn theorie gebruikt om met doctoraat te schrijven over de identiteitsconstructie van docenten in veranderende omgevingen. Wat bleek bijvoorbeeld: senior docenten spelen het klaar om hun baan interessant te houden. Ze doen aan jobcrafting door hun baan als speelruimte te gebruiken voor hun diepste persoonlijke dada's.

Ik raad aan een paar filmpjes van socioloog Erving Goffman te bekijken. Zo krijg je voeling hoe in onze sociale interacties je rol-positionering voortdurend actief is. We zijn immers zodanig gesocialiseerd dat je niet eens beseft dat je rollen acteert tegenover elkaar.

Een rijk repertorium van rollen aanleren, is de basis voor de ontwikkeling van een eigen stijl.
- R.V.

Kijken? Lezen?

Hubert Hermans legt zijn meerstemmig dialogische zelf theorie uit. (vanaf 38.10 – 47.43min)

Uitleg. Erving Goffman over sociale rollen

Getekende uitleg. Erving Goffman over sociaal gedrag

Getekende uitleg. Gezichtsverlies op een barbecue feestje.

Kortfilm. Jezelf adviseren vanuit innerlijke stemmen (voice dialogue)

TED talk. Sarabeth Berk: ben je een hybride professional, getuigenis

Observatie. Een dokter danst met zijn patienten, leuk of raar?

Film. Inside out: verschillende stemmen in je hoofd
Hermans, H. & Hermans-Konopka, A. (2011). Het dialogische zelf. Positionering en contrapositionering in een globaliserende maatschappij. Amsterdam: Pearson.
Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. New York: Oxford University Press
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. London: Pinguin.

Inzichten

Twee verschillende schoenen dragen is niet altijd handig, maar verschillende soorten schoenen ter beschikking hebben, wel.
Er zijn generieke rollen, zoals coachend bezig zijn, onderzoekend bezig zijn, die beginnen te behoren tot ALLE beroepsprofielen, ook als je expert bent.
Mens-zijn, is geen rol. Toch is het iets dat je bewust kunt integreren.
Er ontstaan veel misverstanden omdat mensen niet articuleren vanuit welke rol ze de andere tegemoet treden.
Professionals zijn er zich zelden bewust van dat ze hun medemens eenzijdig positioneren in een rol als patiënt, leerling, medewerker enz.
Je wordt zelf ook voortdurend gepositioneerd en het vraagt bewuste zelfsturing om in het sociale veld daar weerwerk aan te bieden.
Wisselen van rollen kun je benoemen of tonen in lichaamstaal.
Het wordt pas echt leuk als het repertorium van rollen ook bestaat uit verschillende culturen, zoals kinderen uit gemengde huwelijken.

Naar overzicht
fix