W.5. Meesterschap in beïnvloeding en gedragsverandering

Iemand beïnvloeden, gedrag veranderen, behoort tot de kern van veel professioneel werk. En ook experts moeten op een bepaald moment een idee verkocht krijgen aan collega's.
Er zijn twee grote uitdagingen:
1. Je vertrouwt teveel op je rationele overtuigingskracht als je denkt dat anderen 'het wel zullen begrijpen'.
2. Je reageert te vlug vanuit limbische patronen van verdedigen, vechten of bevriezen.

Het is vooral technische oefenen op microniveau dat helpt om meester te worden in beïnvloeding. Probeer iets uit, al of niet in een oefengroep. Ga vooral aan de slag met je stemkwaliteit, je lichaamstaal, gebruik van je emoties, je mentale voorstellingen en het taalpatroon dat je inzet. Velen hebben nog oefening nodig om te evoceren, te inspireren en te intrigeren. Je communicatie is te saai, te informatief.

Vermits menselijke veilige relaties de onderlegger zijn van de kans om elkaar te raken, is het grootste werk om je relatievaardigheid te oefenen: met zoveel mogelijk verschillende mensen kunnen connecten. Dat vraagt een innerlijke ingesteldheid van liefde voor de mens, of op zijn minst mededogen met diegene erg anders zijn dan jezelf.

Er is één boek in deze materie dat ik zou aanraden: Tali Sharot Dingen gedaan krijgen; een inspirerende samenvatting. Je vindt hieronder veel filmpjes. Het gaat altijd over beïnvloedingspatronen en sociale wetmatigheden. Geniet ervan want de meesten zijn erg grappig.

Je succes in beïnvloeden is rechtevenredig met je repertorium van technische mogelijkheden: stemgebruik, emotiegebruik, taalpatronen, enz.
- R.V.

Kijken? Lezen?

Sharot, T. (2018). Dingen gedaan krijgen. Hoe je met menswetenschap mensen kan beïnvloeden. Amsterdam: Atlas.

Grappig. It is not about the nail, communicatiekloof

TED talk. Valkuil van wat je denkt, sociale beïnvloeding

TED talk. Derek Thompson, hoe iets nieuws aanbrengen?

TEDtalk. Leren intrigeren: hoe mensen belangstelling laten krijgen voor je idee

Oefening. Calibratieoefening op straat

TED talk. Microniveau van communicatie telt

Overzicht Milton patronen voor suggestief taalgebruik

Geneviève Côté evoceert filmscenes met geluiden

Geneviève Côté evoceert filmscenes met geluiden (vanaf 2.25min)

Blog, lezen. Nudging

Experiment. Mindf*ck, sociale psychologische experiment in wachtkamer

Experiment. Mindf*ck, druk NIET

Experiment. Mindf*ck, kuddegedrag in shoping centrum

Rutger Bregman. Lezing over De meeste mensen deugen

Vlaamse humor. Motiveren door te vernederen

Grappig. Stop it, interventiemethode bij uitstek

Observatie. Gedragspatronen omdenken (soldaten)

Kortfilm. De rol van rapport in speeddating

Berthold Gunster (Omdenken) over ‘ik heb geen tijd’

Experiment. Overwin je sociale druk? (cinemazaal)

Experiment. Frustratietolerantietest bij kleuters (marshmallow test)

De film ‘In the mood for love’ is een meesterwerk rond kaders

Observatie. Een bedelende blinde veranderd zijn tekst

Darren Brown bewijst de kracht van rapport

Docu. 5 tips voor het geven van feedback

Kortfilm. Hoe interpreteren en niet-weten werkt tijdens observaties

Grappig. Het effect van verrassing

Tekenfilmpje. Bubblefish; prikkelen om iemand in beweging te krijgen

Derren Brown suggereert een kosmisch gevoel van geborgenheid

Min inzichten

Het is een levenslange oefening om ten alle tijden in je centrum te blijven.
Ontevredenheid over je eigen reacties horen erbij.
Als je in een leerfase zit, houd een dagboek bij en noteer wat er gebeurde, hoe je reageerde en hoe je anders zou kunnen reageren.
Ga vooraf aan elke meeting na wat je minimale positie is waar je niet op afgeeft.
Schriftelijk, emails, online, vergaderen, het is altijd de kwaliteit van je menselijke ontmoeting dat de kans op beïnvloeding vergroot.
Laat je raken door de ander, bedank de ander voor zijn input, zo word je een rolmodel voor een 'raakcultuur'.
Technische training in technieken helpt! Verwacht niet teveel van je goede intenties, lezen of kijken naar wat anders kan.

Naar overzicht
fix