21e-eeuwse wicked skilled professional. Kader en visie

De wicked skills zijn het fundament van de 21e-eeuwse professional. Het zijn generieke bekwaamheden en mindset. Die zijn op zijn minst even belangrijk als je specialisatie in je beroepsrol. Samen vormen ze de invulling van je professionele identiteit. Bovendien wordt dit specifiek ingevuld vanuit de deep evolvement gedachte. Daarin gaat het over gelaagde verantwoordelijkheid. Je neemt verantwoordelijkheid over jezelf, je collega's, je vakgebied, je organisatie en zo ook de samenleving en de planeet. Je kiest bewust om bij te dragen aan de vele grote uitdagingen van deze tijd. Je durft op de Plek der Moeite staan. Je bekwamen in wicked skills helpt daarbij.

Deep evolvement en professionele identiteit is een bewust gekozen kader. Er zijn nog andere kaders waar je gelijksoortige lijsten kunt vinden van generieke bekwaamheden: de 21e-vaardigheden in het onderwijs, bekwaamheden voor inzetbaarheid van personeel, people skills voor managers en de inner development goals om de SDG's waar te maken. Deze lijsten hebben meestal dezelfde items, met hier en daar wat verschillen. Je kunt ze eens vergelijken.

Naast het verschil in betekeniskader is er ook een verschil in de concrete invulling. Dankzij bevindingen uit de neurowetenschappen, sociale psychologie en andere wetenschappen, omarmen we in deze eeuw ook een holistischer mensbeeld en een meer geschakeerd wereldbeeld. De uitdaging is daarom, doorheen de tien wicked skills als geheel, te voelen wat het eigene is van het mens- en wereldbeeld dat vervat is in de deep evolvement benadering. En natuurlijk de vertaalslag te begrijpen in concrete bekwaamheden.

Er zijn weinig denkers die fundamenten hebben gelegd om op een abstract niveau na te denken over de professional. Er zijn denkers zoals Harry Kunneman en Cok Bakker die de term 'normatieve professionaliteit' naar voren schuift. Dat is iemand die werkt vanuit waarden en zich maatschappijkritisch opstelt; durft afwijken van de obsessie voor objectiviteit en evidenced based. Er is ook het boek van Mathieu Weggeman die de geschiedenis schetst van de professional. Richard Sennett gaat nog verder terug in de tijd, rond ambacht. Ik volg ook Manon Ruijters. Het boek Je binnenste buiten vind ik heel goed omdat het ook over ontwikkeling gaat van de professional.

Stel dat je zelf je lijstje maakt: wat wens je elke professional toe zodat zij/hij kan floreren op een zinvolle Plek der Moeite? Wat moet een professional kunnen om zorg te dragen voor de grotere gehelen waarin hij of zij een rol te spelen heeft? Hoe definieert men professioneel bezig zijn in jouw beroepsgroep? Heeft jouw beroepsgroep ook denkers rond de invulling van professionele identiteit, specifiek voor jouw beroep? Allicht wel. Laat het je mij weten?

Met de link hieronder kom je op de webpagina Theorie. Daar kun je lezen hoe deep evolvement de kern uitmaakt van de visie op professionele identiteit.

In het filmpje schets ik de historische ontwikkeling van 'de professional', de jaren 't negentig en het amateurisme dat er aan voorafging. Het is een verhaal met wat wind...

Deep Evolvement >> 21e-eeuwse professionele identiteit

De 21e-eeuwse professional is een krachtige persoonlijkheid die zich mee verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van de grotere gehelen waartoe hij behoort.
- R.V.

Lezen?

Ruijters, M. et al. (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet.
Weggeman, M. (2008). Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Schiedam: Scriptum.
Sennett, R. (2008). De ambachtsman. De mens als maker. Amsterdam: Meulenhoff

Inzichten

Het onderscheid tussen de beroepsrol en je persoon verdwijnt; je wil jezelf zijn in je baan.
Een voedingsbodem voor het nadenken over 'professionele identiteit' is de frustratie omtrent de bemoeizucht van managers; men wil professionele autonomie.
Professionele identiteit wordt nog te weinig gekaderd in hogere doelen; het competentiedenken is nog sterk aanwezig.
Het zijn vooral beroepsopleidingen die nadenken over de professionele identiteit van hun beroepsgroep; operationele professionals vinden dat thema te abstract.
Ik noem een goede vakman ook een professional.
Ik noem een professional ook een vakman/vakvrouw; je hebt een ambacht.

Extra. Download de whitepaper over de trend in HBO masteropleidingen
Naar overzicht
fix