Module 1: Wicked Skills Lab

De toekomst van succesvolle professionals ligt in generieke vaardigheden en niet in je specialisatie. Over welke generieke vaardigheden hebben we het? De bestaande lijst van 21e-eeuwse vaardigheden die rond 2000 werd bedacht, is bedroevend vaag en weinig aangepast aan de complexe situaties waar professionals mee te maken hebben. Professionals worden uitgedaagd om hun weg te vinden in steeds veranderende omgevingen. Meer en meer professionals moeten zichzelf regelmatig heruitvinden en zich positioneren in diverse projecten en netwerken. Het is niet langer voldoende om getraind te zijn in vergadertechnieken, onderhandelingstechnieken of feedback geven. Je expertise betekent bovendien weinig als je het niet weet in te passen in relaties en processen. Inzicht in complexiteit en krachtenvelden is essentieel. Hoe je met je waarden en overtuigingen aan de slag gaat, is al even belangrijk. Vaardigheden gaan samen met een mindset: constructief, creatief, spelend, lerend en zinvol bezig zijn, niet om te manipuleren, maar om beter samen te werken en uiteindelijk samen een betere wereld te scheppen.

Check it out

Ga in deze checklist na hoe ver je staat met je wicked skills

"Ik dacht dat ik al een goede basis had in communicatie, maar als ik nu zie wat er allemaal te leren valt, dan ben maar wat blij dit programma gevolgd te hebben."
- Peter, 34 jaar

Doel en werkwijze

In deze training ontwikkel je een krachtige mindset, een set van 21e-eeuwse vaardigheden en zelfvertrouwen om als professional een voorsprong te nemen in het leren omgaan met complexe situaties. Iedereen is in deze training welkom, ten minste als je bereid bent om te trainen in een set basisvaardigheden. Want het principe is duidelijk: oefenen baart kunst. De training is een aaneenschakeling van demonstraties, oefeningen en feedback op oefeningen. Uiteraard is er ook regelmatig reflectie en kenniscreatie. Vaardig zijn zonder mindset heeft weinig impact. Voor ons gaat het om de Deep Evolvement Mindset. We stomen je klaar om succesvol meer impact te hebben, in je eigen leven, collega's, leidinggevende functies, als inspirator, creator, enz.

Uiteraard is de ganse training ook een demonstratie van 21e-eeuwse vaardigheden.

We verwachten dat je graag oefent, thuis verder oefent. We organiseren huiswerkgroepen. Er zijn ook opdrachten tot lezen en filmpjes bekijken.

Wat levert het op?

Met Wicked Skills leg je levenslang het fundament voor een meester-niveau in gelijk welke beroepsrol. Complexe uitdagingen en werken met mensen vereisen dat je kunt terugvallen op een basis aanpak. Wicked Skills geven je daardoor het zelfvertrouwen om plezier te hebben en levenslang door te groeien.

Vele mensen die zich willen doorontwikkelen, willen te snel een nieuwe beroepsrol verwerven. Gevolg is dat je ook snel geplafoneerd geraakt.

  • Je leert vaardigheden en principes die je helpen je circle of influence beter te benutten.
  • Je bent niet meer bang voor verschillen; je weet hoe je verschillen kunt benutten voor hogere doelen.
  • Je leert authenticiteit en menselijkheid in je werkomgeving inbrengen.
  • Je leert aan jezelf trouw te blijven doorheen alle veranderingen.
  • Je werkt aan je eigen patronen en persoonlijkheid.
  • Je verwerft een voorsprong als professional ten opzichte van leeftijdsgenoten en collega’s op het vlak van maturiteit en bekwaamheid.

Programma

Dag 1: Levenslang leren en persoonlijk, professioneel ontwikkelen.
Dag 2: Meerstemmige identiteit inzetten om al je rollen te pakken.
Dag 3: Triadisch dialogiseren als basismodel voor het goede gesprek.
Dag 4: Surfen op complexiteit door wicked problemen adaptief aan te pakken.
Dag 5: Diversiteit omarmen in groepen en teams.
Dag 6: Je gesitueerdheid vorm geven door gelaagd systemisch schakelen met het vorkmodel.
Dag 7: Lateraal denken toevoegen, zoals intuïtie, metaforen, onbewuste processen van de hersenen.
Dag 8: Meesterschap om elkaar te beïnvloeden en kruisbestuiving te optimaliseren.
Dag 9: Vanuit wijsheid een activistisch verschil inzetten.
Dag 10: Waardegericht handelen en zo bevlogen en anderen inspireren.

Volg deze training bij HRDAcademy

Terug naar Training Center
fix