De Corporate Activist

We zijn niet goed in veranderingsprocessen. Vroeger leek het eenvoudig: een plan maken, van A naar B en implementeren maar. De vragen blijven komen: hoe krijg je mensen van A naar B? Hoe krijg je een systeem, structuur of cultuur in beweging?

Ons netwerk maakt zich sterk om met het Ontwikkelingsgericht Werken een hedendaags alternatief te bieden voor de oude wijze waarop in organisaties aan change gedaan wordt. Dit betekent ook dat de change professional (van de 21ste eeuw) een heel nieuwe set vaardigheden en werkkaders nodig heeft.

Er bestaat eigenlijk al heel wat technologie om beter te worden in change. Het is echter geen procedure dat je even kunt toepassen. Change is zelf veranderd. Het is vandaag de dag een complex gebeuren. Waar het vroeger ging om ontwerp en implementatie, zijn er nu andere principes en methoden werkzaam. Om er succesvol mee bezig te zijn, dien je van alle markten thuis te zijn. Het meest typische is het werken met de gelaagdheid. Volgens ons zijn er vier lagen die elkaar doorkruisen:

1.De rol van het intrapersoonlijke: aan de slag gaan met je eigen schaduwwerk en het kunnen individueel coachen van de ervaringen, emoties en overtuigingen van iedereen die in de change betrokken is.

2.De interpersoonlijke laag: kunnen bemiddelen tussen verschillen en het faciliteren van groepsgesprekken. Dit is nodig voor het bekomen van draagvlak. Teams helpen om te dialogiseren met elkaar over de change en zo tot co-creatie en collectieve inteliggentie te komen.

3.De organisatorische laag: daar horen structuur, cultuur, politiek en stakeholders bij. Structuur verandering is meestal een beslissing van de leiding; cultuurverandering vraagt echter een heel andere aanpak.

4.Kunnen werken met diepere betekenislagen die meespelen in organisaties. Vaak wordt dit de onderstroom genoemd. Jan Rotmans noemt het transitie van systemen. In het Netwerken ontwikkelden we het transitiecanvas om organisaties te helpen de systeemtransitie in kaart te brengen.

De change professional van de 21ste eeuw is een volwaardig nieuw profiel. Hij is thuis in de vier lagen en integreert in elke actie alle lagen. Hij werkt met andere woorden op meerdere sporen tegelijk.

When you are born in a world you don’t fit in it’s because you were born to help create a new one.
- Vulputate Tellus

fix