Dag van de zingeving

Subgroepen op de Dag van de zingeving

In 2018 organiseerden we een Dag van de Zingeving in Utrecht en in Kapelle-op-den Bos. Dit gebeurde ter gelegenheid van twee verschenen boeken: Zinzoekers van Rudy Vandamme en Zin kun je maken van Ilse Vooren.

Omdat kerk en religieuze praktijken bij velen in deskrediet zijn, leven we in een religieus, spiritueel vacuüm. Ons diep verlangen naar fundamentele bevrijding en geborgenheid in de kosmos is er niet minder om.

Tijdens de Dag van de Zingeving (2018) vroegen we aan mensen: 'op welke manier ben je verbonden met het grootste geheel?' Voor sommigen is het God, het universum, het Leven, het eeuwige. Dan vroegen we ook: "Als je intens verbonden bent met dat geheel, is jouw leven en werk dan een bijdrage aan de ontwikkeling van dat geheel?

Door die vraag, kregen we achteraf een aantal boze reacties. God is niet in ontwikkeling. We bedenken het als eeuwig en onveranderlijk. Je voelt dat je er deel van bent, maar dat wil niet zeggen dat je het kunt recupereren als een element van zingevende bijdrage. Een gevoelig punt dus in onze fundamentele opvatting over geloof en religie. Speelt de mens een rol in de ontwikkeling van het universum?

We kunnen maar één ding besluiten: taal schiet te kort. Liever een gedicht van Rumi, mijmeren op een bijbeltekst of mindful mediteren.

En toch speelt je verbinding met het grootste geheel een fundamentele rol in Deep Evolved bezig zijn. Het is je absolute bron, dat je energie, kracht en richting geeft in het aardse werk. Zonder verbinding met een grootste geheel, ben je helemaal aangewezen op succes en waardering van je bezigheden. Zonder je eigen inbedding in een geloofsysteem laad je je bepalen door verwachtingen.

Velen onder ons, Professionals in gelaagd ontwikkelingsgericht werken, hebben een affiniteit met het grootste geheel. Maar we hebben er geen woorden voor. Je kunt het lezen tussen de regels door. Je kunt het zien in de manier hoe we zaken in beeld brengen. Je kunt het voelen in de liefdevolle presence, dat de basishouding is in ons werk.

Gelukkig hebben we methodiek om de zinsvraag aan bod te brengen binnen professioneel werk.

De uitnodiging is het gesprek te openen: hoe is je relatie met het grootste geheel? Welke inspiratiebron en krachtbron staat er boven alle aardse impulsen? Wat betekent je diepste verbinding voor je werk in de wereld?

We kiezen steeds voor de eigenheid van de facilitatie in grote groepen. Het is een alternatief voor studiedagen waarin teveel 'gezonden' wordt en te weinig echte community gevormd wordt.

Zoals in elke facilitatie met een grote groep is de dag een combinatie van
1. Inspirerende input.
2. Ontwikkelcirkels waarin deelnemers in kleine groep zich authentiek met elkaar en het onderwerp verbinden.
3. Concluderende inzichten.
4. Zoals op de foto: een demonstratie van een methodiek (het Vorkmodel).

Terug naar blogs
fix