De spirituele onderbouw van Deep Evolvement

Artist: Goa Xingjian

Omdat kerk en religieuze praktijken bij velen in deskrediet zijn, leven we in een religieus, spiritueel vacuüm. Ons diep verlangen naar fundamentele bevrijding en geborgenheid in de kosmos is er niet minder om.

Je ultieme ontwikkeling heeft het karakter van een transformatie. Je ziel bevrijden van maatschappelijke conditionering. Je diepste kern verbinden met het grootste geheel.

Tijdens de Dag van de Zingeving vroegen we aan mensen: 'op welke manier ben je verbonden met het grootste geheel?' Voor sommigen is dat god, het universum, het Leven, het eeuwige. "En als je dan intens verbonden bent met dat geheel, is jouw verbinding dan een bijdrage aan de ontwikkeling van dat geheel?

Door die vraag, kregen we achteraf een aantal boze reacties. God is niet in ontwikkeling. We bedenken het als eeuwig en onveranderlijk. Je voelt dat je er deel van bent, maar dat wil niet zeggen dat je het kunt recupereren als een element van zingevende bijdrage. Een gevoelig punt dus in onze fundamentele opvatting over geloof en religie. Speelt de mens een rol in de ontwikkeling van het universum?

We kunnen maar één ding besluiten: taal schiet te kort. Liever een gedicht van Rumi, mijmeren op een bijbeltekst of mindful mediteren.

En toch speelt je verbinding met het grootste geheel een fundamentele rol in Deep Evolved bezig zijn. Het is je absolute bron, dat je energie, kracht en richting geeft in het aardse werk. Zonder verbinding met een grootste geheel, ben je helemaal aangewezen op succes en waardering van je bezigheden. Zonder je eigen inbedding in een geloofsysteem laad je je bepalen door verwachtingen.

Velen onder ons, Professionals in gelaagd ontwikkelingsgericht werken, hebben een affiniteit met het grootste geheel. Maar we hebben er geen woorden voor. Je kunt het lezen tussen de regels door. Je kunt het zien in de manier hoe we zaken in beeld brengen. Je kunt het voelen in de liefdevolle presence, dat de basishouding is in ons werk.

Het onderwerp is aanwezig als niet benoemd en niet expliciet in de praktijk gebracht. Het is overal aanwezig - voor diegene die voelt.

De uitnodiging is het gesprek te openen: hoe is je relatie met het grootste geheel? Welke inspiratiebron en krachtbron staat er boven alle aardse impulsen? Wat betekent je diepste verbinding voor je werk in de wereld?

fix