Kan dat wel, vaardigheden online trainen?

© Foto Rudy Vandamme

Het antwoord is JA. Toegegeven, je kunt de leerling geen schouderklopje geven, toch niet letterlijk. Wat wel perfect kan, is de essentiële competenties van het gelaagd ontwikkelingsgericht opleiden demonstreren en oefenen: je leerlingen graag zien en een band smeden; als leraar leren inspirerend praten; reageren op een vraag van een leerling met een coachende wedervraag; tonen hoe je in je communicatie van rol wisselt; feedback geven op patronen; hogere zingeving in bewustzijn brengen; coachen op hoe een leerling zich verhoudt met een leerinhoud; het structureren van bijdragen en zo kennis creëren.

Wat niet kan, is hoe je een klas opstelt; hoe je het podium vooraan gebruikt; hoe je je begeeft doorheen de klas. We hebben dus ook je oefening nodig in de fysieke praktijk als je het fysiek wil doen. Maar besef: de toekomst is blended learning. We hebben te leren hoe we ook online een toffe verbinding maken en leerlingen engageren.

Het online opleiden zet op scherp dat zenden niet werkt. Het laat ook zien waar de zelfsturing en het eigenaarschap wel moet aanwezig zijn bij de leerling, anders moet je niet eens beginnen. Maar geldt dat ook niet voor fysieke bijeenkomsten? Of konden we het daar meer verdoezelen?

Als laatste argument: het online opleiden levert een paar extra voordelen. Het materiaal wordt meteen digitaal gestockeerd via platforms (google drive, jamboard en de vele andere kanalen). Minder files, minder CO2. Tijdsbesparing. Ontspanning. En ok, je echte sociale contacten moet je terug in je lokaliteit zoeken.

Laten we kiezen voor een én én verhaal.

fix