Purpose meets business

Koninklijke DSM, onder leiding van Feike Sijbesma, schreef in 2019 een commitment en communiceerde dat publiekelijk. De volgende zin uit de brochure 'Purpose driven, performance led, hadden we zelf willen schrijven: ‘Today we see more and more companies proving that doing well financially can go together with doing well for the world. And this will only become more important. Within the next ten years, good financial results will have to go hand in hand with purpose, otherwise companies will lose their licence to operate’.

Wat vooral treft is de laatste zin: ‘… otherwise companies will lose their licence to operate’. Dankzij onze ecologische gewetensontwikkeling zullen we vermoedelijk niet meer durven en kunnen spreken van groei maximalisatie en human ‘resources’. Afbeeldingen van natuurvernietiging ten voordele van economische uitbreiding zullen bedrijven niet meer op hun geweten willen hebben. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat alle bedrijfsvoering in de toekomst duurzaam zal worden. We kunnen ook niet anders.

Het plaatje in de brochure toont dat we evolueren naar een versmelting van ‘doing well’ en ‘doing good’. Een evolutie van ego naar eco, zoals Otto Scharmer dat zegt.

Scrol zelf eens door de brochure

Download en scrol door de DSM brochure

Het is met een zekere nieuwsgierigheid dat we deze brochure lezen. Hoe ver is DSM al onderweg met de integratie? En wat doen zij om van visie naar concreet gedrag op de werkvloer te komen?

Met een aantal mensen hebben we een aanzet gedaan om de kloof tussen ‘doing well’ en ‘doing good’ te dichten. We organiseerden de ‘Dag van de Zingeving’ in 2019, gebouwd op volgende vragen: Hoe ziet die kloof eruit? Wat komen bedrijven tegen wanneer ze visie willen vertalen in operationeel gedrag? Hoe geef je werken vanuit ‘purpose’ concreet handen en voeten?

Met het thema van onze Dag van de Zingeving ‘Purpose meets business’ wilden we het dan niet hebben over het duurzaamheidsverhaal van de productie. Wel over de zingeving binnen het domein P&O. We wilden leidinggevenden en P&O mensen bereiken.

Dat is niet gelukt.

Naar aanleiding hiervan hebben we met een aantal insiders een exploratie gehouden rond de aanwezige kloof die we op verschillende punten observeren. Het heeft bij onszelf veel inspiratie gegeven om ermee verder te gaan.

Om te beginnen onderkennen we de kloof tussen de principiële visie aan de top van een organisatie en de uitvoering op de werkvloer in een cultuur van zinvolle arbeid. Het is nog niet zo evident om purpose te vertalen binnen P&O. Er is nog weinig ervaring in het zorgen dat werknemers hun werk koppelen aan een zingevende bijdrage tot een duurzaam groter geheel. Purpose is niet iets dat je even snel implementeert in een organisatie. Het impliceert immers vergaande participatie in de hogere doelen van de organisatie zelf. Het belang van talent, passie en welzijn wordt reeds onderkend. Zingeving gaat nog een stap verder. De vraag: ‘Voel jij je verbonden met de missie van de organisatie waarin je werkt?’ is voor velen een erg nieuwe vraag, laat staan te weten hoe je dit concreet terugziet in het dagelijkse reilen en zeilen. En stel dat het antwoord ‘neen’ is, wat dan? Zullen we die disruptie aankunnen?

Een andere kloof zien we tussen een groep werknemers en hun omgeving. Hier merken we de omgekeerde richting. Het is vooral in de groep van 35+ waar het geweten ontstaat: ‘Draag ik wel bij tot iets waar ik zelf achter kan staan?’ Deze groep voelt zich dan vaak, ondanks scrum en agile, gebruikt als productiemachine. De ontdekking van hun eigen zinsvervulling kunnen deze professionals niet zomaar kwijt. In de coachkamer hoor je schrijnende verhalen van idealistische professionals die zich beperkt voelen door de kaders van het systeem. We hebben het hier niet alleen over bedrijven, maar ook over scholen en zorginstellingen die principieel gebouwd zijn om een hoger doel waar te maken. Ook daar leeft de kloof tussen de individuele zingeving en de vaak abstracte missie en visie van het bestuur. Diegenen met ontwikkeld bewustzijn en lef, verlaten de organisatie.

Een derde kloof is tussen coaches, trainers en consultants enerzijds en de P&O professionals anderzijds. Eerstgenoemden hebben de know-how ter beschikking om het gesprek aan te gaan en te dialogiseren over existentiële thema’s. Zij helpen hun cliënten zelfsturing op te nemen en verbinding te zoeken met de ontwikkeling in organisaties en maatschappij. Helaas blijft dit nog te veel in de gesloten kamer van de coach. Wat zou er gebeuren als coaches en P&O meer van uitwisseling gebruik gaan maken?

We werken vaak naast elkaar, terwijl we allen werken met dezelfde intentie: de ontwikkeling vormgeven waarin onze arbeid en productie meer ecologisch en zingevend is. Onze exploratie heeft er dan ook toe geleid dat we op onderzoek en verbinding uitgaan. Zo willen we onze partners leren kennen die op eigen terrein experimenteren. Het verbinden van deze niches is een bijdrage tot algehele ontwikkeling. Dat staat ons ook in de volgende jaren te doen: ‘Connecting the dots’ van alle betrokkenen.

Om daar vorm aan te geven, gaan we met Deep Evolvement daar verder op doorpakken. We willen de niches opzoeken. En zo een bijdrage leveren aan deze onstuitbare ontwikkeling naar een én én verhaal: purpose meets business.

Lees ook deze blog van DSM over hun visie
fix