De Corporate Activist – boekbespreking

Gepubliceerd op

De ambitie van dit boek is een 21e-eeuwse manier van veranderkunde te baseren op nieuwe aannames over mens en wereld. Met name: iedereen en alles moet tegelijk in verandering komen.

Perry Rood en de uitdaging voor corporate activisten

Gepubliceerd op

Hoe een buitenwipper met hetzelfde dilemma worstelt als vele medewerkers in organisaties: je zin doen of de wet volgen.

Over schoenen, vrouwelijke activisten

Gepubliceerd op

Is het toeval dat ik in deze tijd vooral vrouwelijke opdrachtgevers heb? Zijn het de vrouwelijke leiders die het activistisch aandurven onze organisaties te verbouwen?

Het nieuwe middenveld

Gepubliceerd op

Energiegevende bijeenkomsten waar je komt brengen, komt halen en samen participeert in grotere gehelen. Daarvoor hebben we nu een nieuwe vorm gevonden.

Hoe wijkprofessionals zichzelf zien

Gepubliceerd op

Voor multi-dimensionele probleemwijken in een stad is het belangrijk dat de wijkprofessionals samenwerken. Dat vraagt echter een andere invulling hoe ze zichzelf als professional definieren.

Professionele identiteit als trend

Gepubliceerd op

Nadenken over wie je wil zijn en waar je voor staat is de kern van je professionele identiteit. Het is ook een hefboom voor actuele HR- en organisatievraagstukken.